Bài 2 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

a. Cung ứng môi trường tạo thành lập đại lý dữ liệu

- cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu là cung cấp cho những người dùng ngôn từ định nghĩa kiểu tài liệu để người tiêu dùng khai báo kiểu và các cấu trúc của dữ liệu đồng thời tạo nên lập CSDL thông qua các bối cảnh đồ họa

- Ghi chú: ngôn ngữ định nghĩa kiểu tài liệu là khối hệ thống các ký kết hiệu để mô tả CSDL

b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

- cung ứng môi trường update và khai thác dữ liệu là cung cấp cho tất cả những người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hay khai quật thông tin

- thao tác làm việc dữ liệu gồm:

+ cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ khai quật (sắp xếp,tìm tìm ,kết xuất, báo cáo..)

- ​Ghi chú: Ngôn ngữ có mang kiểu tài liệu và ngôn ngữ thao tác làm việc dữ liệu là 2 nguyên tố của một ngữ điệu CSDL duy nhất

c. Hỗ trợ công nắm kiểm soát, điều khiển truy cập vào các đại lý dữ liệu

- Hệ QTCSDL phải gồm bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

+ vạc hiện, ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

+ gia hạn tính đồng nhất dữ liệu

+ tổ chức triển khai điều khiển truy cập đồng thời

+ khôi phục CSDL khi có sự cố ở vị trí cứng tuyệt phần mềm

+ làm chủ các diễn đạt dữ liệu


2. Hoạt động vui chơi của một hệ đại lý dữ liệu


*

Hình 1. Sự liên quan của hệ QTCSDL


3. Mục đích của con người khi thao tác với hệ CSDL


a. Tín đồ quản trị CSDL

Quản lý tài nguyên, thiết lập CSDL đồ gia dụng lý, cấp phát quyền truy nã cập, cung cấp phần mềm, phần cứng, duy trì hoạt hễ hệ thống.

Bạn đang xem: Bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng những chương trình ứng dụng đáp ứng nhu mong khai thác của nhóm người dùng.

c. Người tiêu dùng cuối:

Người khai quật thông tin từ CSDL, thường được phân nhóm. Mỗi nhóm bao gồm quyền để truy vấn và khai thác khác nhau.


4.Các cách xây dựng cửa hàng dữ liệu


Có 3 bước để xây dựng các đại lý dữ liệu:

Bước 1. Khảo sát

- khám phá yêu mong của công tác quản lý

- xác minh dữ liệu yêu cầu lưu trữ, đối chiếu mối tương tác dữ liệu

- Phân tích những chức năng cần phải có của hệ thống khai thác tt, đáp ứng nhu cầu các yêu mong đạt ra

- Xác định kĩ năng phần cứng, phần mềm rất có thể khai thác, sử dụng

Bước 2.Thiết kế

- kiến tạo cơ sở dữ liệu.

- gạn lọc hệ QTCSDL triển khai.

Xem thêm:

- Xây dựng khối hệ thống chương trình ứng dụng.

Bước 3. Kiểm thử

- Nhập dữ liệu cho CSDL

- triển khai chạy thử. Nếu như hệ thống đáp ứng đủ các yêu ước đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu khối hệ thống còn lỗi thì nên cần rà rà soát lại vớ cả công việc đã triển khai trước đó. Xem lỗi mở ra ở đâu để khắc phục.

Câu 1

Nêu sự tương đương nhau giữa ngôn ngữ CSDL và ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Gợi ý trả lời:

- Sự tương tự nhau:

+ Viết câu lệnh (cú pháp) có quy tắt, chặt chẽ

+ Có triển khai các phép tính số học, tình dục logic

+ Biểu thức quan hệ,logic,số học tập được phép sử dụng

+ Tồn tại cỗ ký hiệu một mực được phép sử dụng

- Sự khác nhau:

+ ngữ điệu CSDL:

Cung cấp các phương tiện, các khuôn dạng phong phú đa dạng mẫu mã làm vấn đề để kết xuất thông tin với tệp và bản ghiCác công cụ cho phép dễ dàng kiểm tra tích vừa lòng thức của tài liệu nhập vàoNgôn ngữ xây dựng bậc cao

+ Cung cấp:

Nhiều phương tiện thuận tiện mô tả thuật toán ngẫu nhiên xử lý dữ liệuNhững phép xử lý các đại lý khi thao tác làm việc với tệpNhững khuôn dạng các đại lý để đưa tin ra bộ nhớ ngoài

Câu2

Khi làm việc với những hệ QTCSDL em mong mỏi giữ sứ mệnh gì? ( người quản trị database hay người lập trình vận dụng hay tín đồ dùng). Bởi vì sao?

Gợi ý trả lời:

Khi thao tác làm việc với các hệ QTCSDL. Em mong mỏi giữ phương châm của bạn lập trình áp dụng vì chính những người dân lập trình vận dụng đã tạo ra các phần mềm giúp phần đông người hoàn toàn có thể lưu trữ, xử lí thông tin một phương pháp tự động. Chính nhờ những người dân lập trình vận dụng nên chúng ta mới bao gồm các phần mềm để quản lí lí thư viện, quản ngại lí vô cùng thị,… giúp cho người quản lí tốn ít thời gian, nhân lực và kết quả nhất.