Bài 61 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1

Giải bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. đến tam giác ABC, đường cao AH. Call I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? vị sao ?


Bạn đang xem: Bài 61 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Đề bài

 Cho tam giác (ABC), mặt đường cao (AH). Gọi (I) là trung điểm của (AC, E) là vấn đề đối xứng với (H) qua (I). Tứ giác (AHCE) là hình gì ? bởi sao ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Toán lớp 8: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật


Bài 1 + bài xích 3: Hình vỏ hộp chữ nhật. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật


Bài 7 + bài 8: Hình chóp đều. Hình nón cụt đều. Diện tích xung quanh với thể tích hình chóp đều


Bài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)


Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Bài 2: liên hệ giữa sản phẩm tự cùng phép nhân - luyện tập (trang 40)


Bài 3: tính chất đường phân giác của tam giác - rèn luyện (trang 68)


Bài 4: khái niệm hai tam giác đồng dạng - luyện tập (trang 72)


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 25,4K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 23,4K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,2K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học tập toán 8


Tải về· 18K

Nâng cao và trở nên tân tiến toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,2K

Bài tập nâng cao và những chuyên đề Toán 8


Tải về· 13,7K

20 siêng đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc toán 8


Tải về· 10,3K

Bồi chăm sóc Học Sinh tốt Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,55K

Bài giải liên quan


Lý thuyết hình chữ nhật
Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1
Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1
Bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1
Bài 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1

Xem thêm:

Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 9 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 10 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời thắc mắc 2 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 4 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Tứ giác
Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 4. Đường vừa phải của tam giác, của hình thang
Bài 5. Dựng hình bởi thước cùng compa. Dựng hình thang
Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9. Hình chữ nhật
Bài 10. Đường thẳng tuy vậy song cùng với một con đường thẳng mang lại trước
Bài 11. Hình thoi
Bài 12. Hình vuông
Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
Bài 2. Diện tích s hình chữ nhật
Bài 3. Diện tích s tam giác
Bài 4. Diện tích hình thang
Bài 5. Diện tích s hình thoi
Bài 6. Diện tích s đa giác
Ôn tập chương I: Tứ giác
Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 1 - Hình học 8
Đề chất vấn 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học 8
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học tập 8
Đề chất vấn 15 phút - Chương 2 - Hình học tập 8

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa