Bài tập câu bị đông đặc biệt violet

Câu bị độnglà 1 trong những kết cấu cơ bạn dạng về hành trình chinh phục đề thi TOEIC. Các bài tập Câu tiêu cực – Passive voice có đáp án theo từng thì để chúng ta vừa học vừa thực hành làm bài bác tập bao gồm đáp án cụ thể dễ hấp thu hơn.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông đặc biệt violet


I. Câu thụ động là gì?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động hơn là hành động đó. Theo mỗi thì thực hiện thì kết cấu của câu bị động cũng thay đổi theo.

Câu bị động là một trong trong những kết cấu cơ bản không thể vứt qua nếu bạn đang vào hành trình đoạt được những đỉnh cao mới trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Thuộc elafilador.net bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Câu thụ động (Passive Voice)được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là phiên bản thân hành vi đó. Thời của động từ làm việc câu bị động đề xuất tuân theo thời của rượu cồn từ làm việc câu chủ động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu tạo câu dữ thế chủ động là:

S + V + O

2. Công thức Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì nào thì phân tách tobe theo thì kia mà các bạn cùng khám phá dưới đây.

Nếu câu gồm động từ với hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ nào thì thường sẽ dùng tân ngữ đó chuyển thành chủ ngữ bị động. Vào trường hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

Xem thêm:

3. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

a. Giả dụ S – công ty ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không nên đưa vào câu bị động

Ví dụ:


*
*
*
*
bài tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, & the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials and ending with bags of the finished product. Khổng lồ produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to khung a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand & water. Lớn be exact, concrete (10-consist)_______________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Đáp án bài xích tập câu bị động (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought khổng lồ me by the waiter.These postcards are sent to lớn us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown to lớn the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to be bought next year.The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent khổng lồ your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas và some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going lớn be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

elafilador.net