Bài tập chia cho số có 2 chữ số

Toán lớp 4 phân tách cho số tất cả 2 chữ số học sinh tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính phân tách và các bài tập vận dụng của phép chia.

Bài học tập này elafilador.net tiếp tục cung cấp các kiến thức trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho số tất cả 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.Bạn sẽ xem: bài xích tập phân chia cho số có 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập biện pháp chia mang lại số có một chữ số


*

Thực hiện tại phép phân chia theo đồ vật tự trường đoản cú trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia đến số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ như 1. Phép chia tất cả số dư


*

Thực hiện phép chia theo trang bị tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh Tphcm, Mẫu Bài Thu Hoạch Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia có số dư


*

Thực hiện nay phép phân tách theo đồ vật tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Dấn xét phép phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

Những để ý khi thực hiện phép phân chia số bao gồm hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia gồm dư là phép chia gồm số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và lớp trong số trường đoản cú nhiên


*

Hàng đối kháng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp solo vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 phân chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:


*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết


205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết


168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:


56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư


205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư


228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư


459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được mang lại 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: kiếm tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cây ăn quả nhà chưng Tư có 800 cây ăn uống quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng tất cả bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ làm bài xích tập để thành thục công việc tính phép chia. Tiếp tục theo dõi elafilador.net nhằm được cung ứng thêm các kiến thức có ích nhé.