BÀI TẬP ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH CHÂN LOP 6

Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân lớp 6

Write these questions for the underlined parts1. My family usually go lớn pagodason the first day of Tet.____________________________________________________2. Tet lasts ten days.____________________________________________________3. Before Tet, people should clean và decorate their houses.____________________________________________________4. People shouldn’t eat duck meat at Tet because it brings unluckiness.____________________________________________________5. We will visit our relatives on the second day of Tet.____________________________________________________6. Everest is over 60 million years old.____________________________________________________7. The Grand Canyon is in Arizona, USA.____________________________________________________8. Mount Everestis the highest mountain in the world.____________________________________________________9. Visitors can get lớn Angel Fails by boat.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân lop 6

____________________________________________________10. Victoria Falls. Victoria Falls are twice as tall as Niagara Falls.____________________________________________________11. We have lived in thủ đô new york for ten years.____________________________________________________12. The weather in Stockholm has been perfect.____________________________________________________13. He travelled lớn Mexico by train.____________________________________________________14. I play basketball every weekend.____________________________________________________15. Last night I watched a basketball match on TV.____________________________________________________-The end-

Đáp án bài bác tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân lớp 6

Write these questions for the underlined parts1. Where vày your family usually go on the first day of Tet?2. How long does Tet last?3. What should people vày before Tet?4. Why shouldn’t people eat duck meat at Tet?5. When will you visit your relatives?6. How old is Mt. Everest?7. Where is the Grand Canyon?8. What is the highest mountain in the world?9. How can visitors get lớn Angel Falls?10. Which is taller, Victoria Falls or Niagara Falls?11. How long have you lived in New York?
12. How has the weather been like in Stockholm?13. How did he travel to Mexico?14. How often bởi vì you play basketball?15. What did you bởi last night?Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại: bài xích tập tiếng Anh đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân lớp 6. Ngoại trừ ra, để có thêm tài liệu ôn tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 6, mời những bạn tham khảo thêm các tài liệu không giống như: bài tập sửa lỗi không đúng Tiếng Anh lớp 6, Viết lại câu tiếng Anh lớp 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được update liên tục trên elafilador.net.

Xem thêm:

Bên cạnh việc địa chỉ với elafilador.net qua fanpage facebook elafilador.net, mời độc giả tham gia team học tập tiếng Anh lớp 6 cũng tương tự tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 trên group bên trên facebook : tiếng Anh THCS.
trường đoản cú vựng Unit 4 giờ đồng hồ Anh 6 Explore English Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 1: My new school bài xích tập về trạng trường đoản cú chỉ gia tốc lớp 6 bài xích tập ôn hè giờ đồng hồ Anh lớp 6 lên lớp 7 số 4 Ôn tập từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1: My new school
*
kim chỉ nan và bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn