Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Bài tập thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn là dạng bài tập phổ biến trong số đông các kì thi. Với hôm nay, shop chúng tôi mang cho tới cho các bạn những dạng bài xích tập tuyệt gặp. Vừa củng thay ngữ pháp cũ, vừa kiểm soát lại những kiến thức và kỹ năng mới còn mông lung. Hãy thuộc Patado làm cho thử các bài tập sau đây nhé.

Bạn đang xem: Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Giải mã tất cả các thì trong giờ đồng hồ Anh

Thì hiện nay tại tiếp diễn và mọi kỹ năng và kiến thức liên quan

1. Bổ trợ kiến thức yêu cầu nhớ về thì hiện tại dứt tiếp diễn

Cách dùng: HTHTTD (Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn) tất cả chức năng biểu thị hành đụng đã (quá khứ) cùng đang (hiện tại) xảy ra, và sẽ (tương lai) thường xuyên xảy ra. Hoặc dìm mạnh hành động vừa mới kết thúc để lại ảnh hưởng cho hiện tại tại.Công thức: thuộc ôn luyện lại qua bảng cấu trúc HTHTTD này nha.
Cấu trúcVí dụNghĩa
Khẳng địnhS(Subject) +have/has+ been+ V(Verb)_ingThey have been fighting for a long time.Họ đã hành động trong khoảng thời hạn dài.
Phủ địnhS(Subject) + have/has + not + been + V(Verb)_ingAli has not been taking shower for 2 days.Ali dường như không tắm vào 2 ngày.
Câu hỏi nghi vấnHave/ Has + S(Subject) + been + V(Verb)_ing?

=> Yes, S(Subject) + have/has been + 

No, S(Subject) + have/has + not + been 

Has you been staying up late?Bạn vẫn đang thức khuya sao?

Một số “từ khóa” giúp nhận biết kết cấu Present Perfect Continuous như: for, in recent years/months, since, all night, …

Ví dụ: Linda has been playing computer game all night.

2. Bài xích tập thực hành

Bài 1.

Chia đụng từ bài tập hiện tại hoàn thành tiếp diễn phù hợp trong câu.

Andy … (search) for my way for a long time. In recent years, natural disasters … (occur) in all over the world. My máy tính … (work) perfectly so far. I find no time to have it repaired. I … (look after) my daughter in the past week. He … (do) his research all day. But it isn’t still done. I (call) … John for hours & hours và he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. … somebody …? (smoke) She (eat) … chocolate all morning, so she feels sick. I (paint) … my house all day, but it’s not finished yet. It (not, rain) … for three hours! Only about one hour.

*

Bài 2. 

Chọn câu trả lời đúng: Động từ bỏ nào chia theo Present Perfect Continuous (HTHTTD), hễ từ nào phân chia theo Present Perfect (HTHT).

I (have been waiting/have waited) for two hours, but she (has not been coming/has not come) yet. She (has been reading/has read) all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you (have you read/have been you reading)?  He (has written/has been writing) a novel for one year, but she (hasn’t finished/has not been finishing) it yet. Mary (has been losing/has lost) her bag và she (has been looking/has looked) for it until now. Sarah is exhausted. She (has finished/has been finishing) her internship report.

Bài 3.

Viết lại những câu hỏi mỗi member trong mái ấm gia đình Thomas sẽ sẵn sàng cho mùa noel tới bằng câu gồm thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn.

What each member of the Thomas family has been doing khổng lồ prepare for Christmas?

 ———-

Jane và Peter – cửa hàng for food

Amy – sew cozy clothes

Linda – clean house

Minnie – decorate the tree

Tom – write some cards

Alex – wrap the presents

———-

Bài 4.

Viết lại câu sau phụ thuộc tình huống gồm dùng thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn và cất trạng trường đoản cú thời gian.

It started raining at three o’clock & it is still raining.

He started playing chess when he was ten and he still plays it.

Xem thêm:

Helen started looking for another job two months ago & she’s still looking.

We arrived here two hours ago và we’re still waiting for Mercy.

Jane has lost weight. She had been dieting for months now

That man is making me nervous. He has stared at me all evening.

*

Với những thắc mắc trên, có dạng bài nào mà các bạn cảm thấy “đau đầu” cùng với nó không? Nếu gồm thì đọc lại những kỹ năng về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn qua bài viết sau:

Giải mã mọi kỹ năng liên quan tiền về thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

3. Đáp án bài tập thì hiện tại tại xong tiếp diễn

Nào mình cùng tra đáp án bài xích tập thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn và xem tôi đã làm được đúng mực bao nhiêu câu nhé!

*

BÀI 1. Andy has been searching for my way for a long time. In recent years, natural disasters have been occurring in all over the world. My máy vi tính has been working perfectly so far. I find no time lớn have it repaired. I have been looking after my daughter in the past week. I have been calling John for hours & hours and he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. Has somebody been smoking? She has been eating chocolate all morning, so she feels sick. I have been painting my house all day, but it’s not finished yet. It has not been raining for three hours! Only about one hour.BÀI 2. I have been waiting for two hours, but she hasn’t come yet. She has read all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you have you read? He has been writing a novel for one year, but she hasn’t finished it yet. Mary has lost her bag và she has been looking for it until now. Sarah is exhausted. She has been finishing her internship report.Bài 3.

+ Jane & Peter have been shopping for food.

+ Amy has been sewing the cozy clothes.

+ Linda has been cleaning the house.

+ Minnies has been decorating the tree.

+ Tom has been writing some cards

+ Alex has been wrapping the presents.

BÀI 4. It has been raining since three o’clock. He has been playing chess since he was ten. Helen has been looking for another job for two months. We have been waiting for Mercy for two hours. Jane has been dieting for months now. That man has been staring at me all evening.

Tìm hiểu cụ thể về thì vượt khứ tiếp diễn: cấu trúc, phương pháp dùng và bài bác tập nhưng mà Patado đang tổng hợp.

Cuối cùng, mong muốn những bài tập thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn trên vẫn củng cố cho bạn phần nào kiến thức và kỹ năng dạng thì khó ghi điểm này. Quanh đó ra, hãy đọc qua trang web: https://elafilador.net/ hoặc hỗ trợ tư vấn 024.6285.5588 để bài viết liên quan các khóa đào tạo và huấn luyện hay vướng mắc về kỹ năng “thì” này nhé.