BÀI TẬP USED TO VÀ BE USED TO VIOLET

Cấu trúc Used khổng lồ được áp dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Nhiều bạn thấy sự xuất hiện thêm của đuôi "ed" hay đoán cụm từ này thuộc thì quá khứ, để mày mò kĩ hơn, hãy xem tức thì tại nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Bài tập used to và be used to violet


I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use to là gì?

Use khổng lồ nếu được sử dụng riêng lẻ sẽ có nghĩa là: Từng, đang từng.

Used to là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được áp dụng để nói tới một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ cơ mà không xẩy ra trong hiện tại nữa. Hoặc việc sử dụng cấu tạo use to lớn để nhấn mạnh sự biệt lập giữa hiện tại và vượt khứ.

Ví dụ: I used khổng lồ live in Ha Noi. (Tôi đã từng có lần sống nghỉ ngơi Ha Noi – nhưng mà hiện tại đã hết nữa).

I didn’t used to lớn stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya lúc tôi còn là một sinh viên – giờ đồng hồ đã vứt thói quen đó).

> Tham khảo: Cấu trúc would rather

*

2. Kết cấu Used to

Khẳng định: S + used khổng lồ + V

Ví dụ:I used to read lớn the book. (Ngày trước tôi thường phát âm sách.)We used to go to lớn school together. (Ngày trước shop chúng tôi thường đến lớp cùng nhau.)

Phủ định: S + did not + use to lớn + V

Ví dụ:I didn"t use to read khổng lồ the book. (Ngày trước tôi thường xuyên không hiểu sách.)We did not use to go to lớn school together. (Ngày trước chúng tôi thường không đi học cùng nhau.)

Nghi vấn: Did + S + use khổng lồ + V..?

Ví dụ:Did you use to read khổng lồ the book? (Ngày trước chúng ta có thường đoch sách không?)Did you use to go to school together? (Ngày trước các bạn có thường tới trường cùng nhau không?)

Nếu bạn có nhu cầu nhận bốn vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng chuyên môn của học viên. Chúng ta Hãy đk ngay trên Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kinh nghiệm trong thừa khứ

Used to lớn được áp dụng để chỉ kiến thức trong quá khứ cùng không được bảo trì trong hiện nay tại.

Ví dụ:

- We used khổng lồ live in thai Binh when I as a child.

- I used to lớn walk to work when I was younger. 

2. Tình trạng / tâm trạng trong vượt khứ

Used to được dùng để làm thể hiện tình trạng trong quá khứ (thường sử dụng ở vượt khứ đơn) nhưng không còn tồn trên nữa được thể hiện bằng những hễ từ thể hiện trạng thái sau: Have, believe, know và like.

Ví dụ:

- I used to like The Men but now I never listen khổng lồ them.

- She used khổng lồ have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng thắc mắc của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use to work in the office very late at night?

3. Dạng thắc mắc của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to và get used to

Did he use to lớn work in the office very late at night?

4. Dạng đậy định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to, be used to và get used to

– We didn’t use to be vegetarians.

– We didn’t use to lớn get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED to VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used to, Used to lớn V, Get used khổng lồ trong tiếng Anh có cấu trúc khá kiểu như nhau đề xuất thường bị nhầm lẫn khi làm những bài tập ngữ pháp. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn dễ ợt phân biệt 3 kết cấu trên.

> biện pháp phát âm đuôi ed chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ

1. Cấu tạo BE USED to lớn (Đã quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used to lớn + cụm danh trường đoản cú hoặc ving (trong cấu trúc này, used là 1 trong tính từ cùng to là một giới từ)

- biện pháp dùng

+ Để biểu đạt ý nghĩa rằng bạn đã từng làm 1 việc nào đó nhiều lần, đã vô cùng có kinh nghiệm với bài toán này rồi và không còn lạ lẫm hoặc gặp khó khăn với vấn đề này nữa.

Ví dụ:

- I am used lớn getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used khổng lồ it.

+ Nghĩa trái lại của be used lớn la be NOT used to: xa lạ với, không quen với

Ví dụ:

I am not used to the new system in the factory yet.

2. Cấu tạo to GET USED TO (Dần quen thuộc với)

- Cấu trúc

to get used khổng lồ + V-ing/ noun

- cách dùng

Được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề nội dung của kết cấu này là câu hỏi dần quen với một vấn đề/sự việc nào đó

Ví dụ:

He got used khổng lồ American food

I got used to getting up early in the morning. 

He is used to lớn swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành các câu bên dưới đây.

Bài tập

1. Liz .... A motorbike,but last year she sold it & bought a car.

2. We came to live in London a few years ago. We .... In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child.

4. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes khổng lồ get khổng lồ work now that the new roadis open. It .... More than an hour.

6. There .... A hotel near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... To the theatre very often?

Đáp án

1. Used to lớn have

2. Used khổng lồ live

3. Used to lớn eat

4. Used to be

5. Used to take

6. Used to lớn be

7. Used to use to go

2. Ngừng các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) khổng lồ school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.

Xem thêm:

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went khổng lồ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went to live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very mở cửa minded person.

Đáp án

1. get used to driving.

2: used to go.

3: am still not used to.

4: used khổng lồ live.

5: am used to lớn finishing.

6: never get used to.

7: used to smoke.

8: never used to lớn go.

9: am used khổng lồ driving.

10: got used to lớn living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I lượt thích it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ lớn the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. Khổng lồ get used

3 – It took me a while khổng lồ get used to lớn ____ on a continental keyboard.

A. Type

B. Typing

4 – I _____ lớn being spoken to like that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go to lớn work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages và I’m finding it hard lớn get used to _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used to lớn the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave lượt thích that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time khổng lồ ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  cấu trúc as long as và những cấu trúc thường gặp

➢  cấu trúc Each other cùng những cấu trúc thường gặp

Hi vọng rằng những share trên vẫn giúp các bạn thành thạo hơn trong việc áp dụng cấu trúc used to, get used to tốt be used to. Đây là một trong số cấu trúc giờ anh được sử dụng thoáng rộng thường ngày cũng như trong các bài thi TOEIC, IELTS hiện tại.

Nếu bạn có thắc mắc gì về used to, hãy giữ lại comment dưới để được cung ứng thêm nhé.Nhận hỗ trợ tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay: