Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh bình dương

Đội ngũ Công ty tư vấn elafilador.net Việt Nam update mớiBản đồ dùng quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng mang đến năm 2030, giúp cho bạn tra cứu thông tin quy hoạch thực hiện đất của Dầu giờ đồng hồ một phương pháp dễ dàng.

Bạn đang xem: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh bình dương


*
Thông tin quy hoạch đất của thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh giấc Bình Dương

Theo đưa ra quyết định 1184/QĐ-UBND, ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh bình dương phê duyệt cụ thể kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng, trung bình nhìn cho năm 2030. Cầm cố thể

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị trấn Dầu Tiếng, với các nội dung thiết yếu như sau:

1. Diện tích phân chia các loại đất trong thời gian 2021 (Đính kèm phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021.

a) diện tích s thu hồi khu đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 2).

b) Danh mục công trình xây dựng thu hồi khu đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 2a).

c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác minh theo phiên bản đồ kế hoạch áp dụng đất năm 2021 của thị trấn Dầu Tiếng phần trăm 1/25.000 và report thuyết minh tổng đúng theo kế hoạch áp dụng đất năm 2021 của huyện Dầu Tiếng với phải bảo đảm an toàn phù hòa hợp với bạn dạng đồ điều chỉnh quy hoạch áp dụng đất đến năm 2020.

3. Chiến lược chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021.

a) diện tích s chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phụ lục 3).

Xem thêm:

b) Danh mục công trình xây dựng chuyển mục tiêu sử dụng đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 3a).

c) Vị trí các khu đất chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác định theo bản đồ kế hoạch thực hiện đất năm 2021 của thị xã Dầu Tiếng xác suất 1/25.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị trấn Dầu Tiếng và phải đảm bảo an toàn phù phù hợp với bạn dạng đồ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thực hiện đất mang lại năm 2020.

Điều 2. địa thế căn cứ Điều 1 của ra quyết định này, Ủy ban quần chúng. # huyện Dầu Tiếng tất cả trách nhiệm:

1. Chào làng công khai kế hoạch thực hiện đất được phê duyệt.

2. Triển khai giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tịch thu đất, cấp chứng từ giấy ghi nhận quyền thực hiện đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Tổ chức triển khai các phương án nhằm cải thiện hiệu lực về tổ chức, quản lý nhà nước về khu đất đai; quy định ví dụ trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thống kê giám sát môi trường trong quy trình triển khai kế hoạch thực hiện đất, bảo đảm an toàn cho sử dụng đất bền vững.

Bản đồ quy hoạch thực hiện đất thị xã Dầu Tiếng cho năm 2030

PHÓNG TO


*
Bản trang bị quy hoạch thực hiện đất thị xã Dầu giờ đồng hồ tầm nhìn mang đến năm 2030

Nhu cầu thực hiện đấtgần 12.600 ha tronggiai đoạn từ thời điểm năm 2021-2030

Thực hiện sự lãnh đạo của ubnd tỉnh tỉnh bình dương về thực hiện lập quy hoạch đến năm 2030, kế hoạch thực hiện đất năm 2021, ủy ban nhân dân huyện Dầu giờ đã phát hành đề cương, dự toán, đang phối hợp trình thẩm định, xong thủ tục mời thầu để lựa chọn đối kháng vị hỗ trợ tư vấn thực hiện.

Theo đó, nhu yếu sử dụng đất mang đến năm 2030 của những đơn vị, UBND những xã, thị xã dự kiến tiến hành trong tiến độ 2021-2030 với 243 công trình, dự án, tổng diện tích 12.585 ha.

Qua đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch áp dụng đất năm 2020, ủy ban nhân dân huyện thực hiện 62 công trình, dự án công trình với tổng diện tích s 444,11 ha; chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ gia đình, cá nhân diện tích 51,74 ha, đất thương mại dịch vụ 3,98 ha, chuyển đất nông nghiệp khác 66,3 ha.


trái đất ngày càng bằng lòng sống ngơi nghỉ ngoại ô, người việt còn chần chừ điều gì nữa?