Các thì tiếng anh và cách sử dụng

12 thì cơ bạn dạng được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện tại, quá khứ cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp bạn khái quát công thức, cách dùng cùng dấu hiệu nhận thấy các thì trong giờ đồng hồ Anh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Ngoài ra, các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai sát có dự định nữa nhé!


*


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Cách làm thì hiện tại đơn

Công thức thì bây giờ đơn so với động trường đoản cú thường

Khẳng định:S + V_S/ES + O lấp định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj đậy định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student. She is not beautiful. Are you a student?

2. Bí quyết sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.) biểu đạt 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.) Nói lên tài năng của một fan (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vệt hiệu nhận ra thì bây giờ đơn:

trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...) những trạng tự tần suất xuất hiện thêm trong thì lúc này đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Các thì tiếng anh và cách sử dụng

Ví dụ:

I use the internet just about every day. I always miss you.

➨  Bạn xem cụ thể hơn về thì hiện tại đơn:  Thì lúc này đơn (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.) bao phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.) Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Giải pháp sử dụng

biểu đạt hành rượu cồn đang ra mắt tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.) diễn đạt hành đụng đang diễn ra tuy thế không tuyệt nhất thiết xảy ra tại thời gian nói. (E.g: I am looking for a job) diễn đạt 1 sự than thở với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường đúng theo này, câu thông thường sẽ có trạng từ tần suất "always". (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.) sử dụng để diễn đạt một hành động sắp xảy ra sau đây theo planer đã định trước (E.g: I am flying to đất nước xinh đẹp thái lan tomorrow.)

Lưu ý quan trọng cần biết:

Không dùng thì hiện nay tại tiếp tục với các động tự chỉ tri giác, nhấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now. He wants to go for a cinema at the moment. Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem cụ thể về thì hiện tại tiếp diễn:  Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous) 

Tham khảo các bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.) tủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.) Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Biện pháp sử dụng thì hiện tại kết thúc trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ dẫu vậy không nói rõ thời điểm, có hiệu quả liên quan mang đến hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ cái xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận ra thì bây giờ hoàn thành:

Trong thì hiện tại tại hoàn thành thường bao hàm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: ngay gần đây, vừa bắt đầu ever: đã từng có lần already: rồi for + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …) since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …) yet: chưa (dùng trong câu phủ định cùng câu hỏi) so far = until now = up to lớn now = up khổng lồ the present: cho mang đến bây giờ

➨ Các các bạn xem cụ thể hơn về thì lúc này hoàn thành:  Thì hiện tại tại xong (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.) bao phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.) Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Giải pháp dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong thừa khứ ra mắt liên tục và kéo dãn đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy sẽ đứng bên dưới trời tuyết hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

Xem thêm:

Phân biệt với thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại tại chấm dứt nhấn táo bạo vào kết quả còn thì hiện tại dứt tiếp diễn nhấn mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn:

- Từ nhấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.) (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.) (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you hotline Zoey yesterday?)

 

Với đụng từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Giải pháp dùng thì thừa khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt trong thừa khứ. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week. A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ bỏ thường lộ diện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.) bao phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.) Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Cách dùng: 

cần sử dụng để mô tả một hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác minh trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào thời điểm 12h ngày hôm qua, shop chúng tôi đang ăn uống trưa.)

 

dùng để miêu tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xẩy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì vượt khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta sẽ tán gẫu với bạn khi chị em cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV. He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.