CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

... Cuộc chiến tranh giới lần thứ dứt vào thời hạn nào? A 11 / 10 /19 18 B 10 /11 / 19 18 C 11 / 11 /19 18 D 01 /11 / 19 18 33 Cuộc cải tân Duy Tân Minh trị tiến hành nghành nghề dịch vụ nào? A bao gồm trị, ghê tế, qn ... Vµo thêi gian nµo: A Th¸ng 9 /19 18 B Th¸ng 10 /19 18 C Th¸ng 11 / 19 18 D Th¸ng 12 /19 18 L«m«n«xèp lµ nhµ b¸c häc nỉi tiÕng thc qc gia nµo? 11 8 A Nga B Anh Ph¸p C D §øc 11 9 Liên bang cộng hoà thôn hội ... D Buộc giới cố quyền Nhật bản phải thi hành nhiều cách tân dân nhà ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Châu Phi khơng thuộc...

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 2 có đáp án


*

*

... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) không ngừng mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép khiếu nại kế hoạch sử cột A với thời hạn cột B cho (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... Chăn ni D/ thuyền Câu 45: tổ chức chính quyền địa phương đơn vị nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, buôn bản Câu 47: cả nước Văn Lang phân tách làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua công ty nước ... Khiếu nại lịch sử cột A với thời gian cột B đến (1 điểm) Cột A Cột B công ty Tần tấn công xuống phương phái mạnh a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần tháo lui khỏi vn b/ Năm 207 TCN Thục Phán từ xưng An Dương vương c/ Năm 214 ...
*

*

*

... để làm phút ) ?Khởi nghĩa Hoàng Công hóa học diễn vào thời hạn nào? a 173 9- 179 6 b 179 3- 179 6 c 173 9- 179 3 d 173 9- 176 9 Đáp án: d Câu 24 : (Hiểu kiến thức và kỹ năng đến tuần 26 , thời hạn đủ để làm 10 phút) ?Sự ... Nghĩa Tây Sơn vào năm nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Đáp án: a Câu 26 : (Vận dụng, kỹ năng và kiến thức đến tuần 26 , thời gian đủ để làm 10 phút) ? bởi vì khởi nghĩa Tây tô từ đầu đông đảo giai cấp, thế hệ ... Thời Lê sơ, ông soạn sử nào? a Đại Việt sử kí b Đại việt sử kí toàn thư c sử kí tục biên d Khâm định việt sử thông giám cương mục Đáp án: b Câu 13: ( Hiểu, kiến thức và kỹ năng đến tuần 22 , thời gian...
... Chỗ - Sử học: + Thời Tần – Hán, Sử học trở thành nghành nghề khoa học độc lập: tứ Mã Thiên cùng với Sử kí, Hán thư Ban cầm Thời Đường thành lập và hoạt động quan soạn gọi Sử quán + Đến thời Minh – Thanh, sử học tập ... Công ty Tần thống trung quốc vào khoảng thời hạn nào? A khoảng năm 122 TCN B khoảng chừng năm 21 2 TCN C khoảng năm 22 1 TCN D khoảng tầm năm 21 5 TCN Câu 14 Vào khoảng thời hạn cư dân Địa Trung Hải bước đầu ... đê-li vương triều Mô-gôn? (3 điểm) ĐÁP ÁN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu chọn A C B D A C D B A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 D 16 B II – PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: gợi ý trả...
... đa bội lệch c/ thể dò bội d/ thể tía NST số 21 95 loài cải củ gồm NST (2n) = 18R loài cải bắp tất cả NST (2n) = 18B Thể tuy nhiên nhò bội nhì loài a/ dò tứ bội b/ đa bội chẵn c/ dò đa bội d/ thể nhiều bội ... D Chế Mân □ A Phù nam giới □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây-nam bộ □ C phái nam Trung cỗ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D phái mạnh Trung bộ tây-nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái mạnh □ D Xiêm La 212 ... Dân quân só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn bỏ chức vụ cao cấp nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, vượt tướng, máu độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển...

Xem thêm:


... ơng Đảng thức đợc bầu họp báo hội nghị lần máy (10/1930) bao gồm đại biểu A) bao gồm 05 đại biểu B) tất cả 06 đại biểu C) gồm 07 đại biểu D) bao gồm 09 đại biểu Đáp án C Câu 79 ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời hạn nào? A) ... Thảo D) Câu A B Đáp án -C Câu 72 vào niên đại sau đây, niên đại lắp với Luận cơng trị bạn bè Trần Phú soạn thảo A) mon 10 1930 B) tháng - 1930 C) tháng 1930 D) mon 1930 Đáp án A Câu 73 ... Xô, A) Ngời dự đại hội Nông dân nước ngoài B) Ngời dự đại hội lần thứ V quốc tế cộng sản C) Ngời dự đại hội quốc tế phụ nữ D) Ngời dự đại hội thế giới VII thế giới cộng sản Đáp án B Câu 51 Tác dụng...
... 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – nhắc nhở cho học sinh 12 thi tốt Nghiệp cỗ Đề 001 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – gợi ý cho học tập sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp bộ Đề 001 Đáp án 01 ... câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi tốt Nghiệp cỗ Đề 001 23 50 77 24 51 78 25 52 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – gợi nhắc cho học sinh 12 thi giỏi ... 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – gợi ý cho học tập sinh 12 thi giỏi Nghiệp bộ Đề 001 ...
... Thay tên là: □ A Phù phái mạnh □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây nam bộ □ C phái nam Trung cỗ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D nam giới Trung cỗ tây-nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù nam □ D Xiêm La □ ... Dân binh só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn quăng quật chức vụ cao cấp nào? □ A tướng tá quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển ... Phục dòch đến lãnh chúa □ C ko quyền rời khỏi lãnh đại □ D tất câu 151.Đời sinh sống nông nô thì: □ A dễ dàng chòu nô lệ □ C Câu a b □ B sung sướng tá điền □ D Câu a b không nên 152.Những tiến kỹ thuật nông nghiệp...
... Nguyễn Quyền D Cả a, b, c Đáp án b Câu 111 người nhân dân phong Bình Tây đại thống chế là: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Đáp án c Câu 112 bạn xem mở đầu phe nhà ... án A Câu 86 V.I.Lê-nin tuyên bố thành lập quyền Xô viết vào ngày: A) tháng ngày 10 năm 1917 B) tháng ngày 11 năm 1917 C) Ngày 17 tháng 10 năm 1917 D) Ngày 17 mon 11 năm 1917 Đáp án B Câu 87 ... Chiến tranh C trực thuộc địa gồm vị trí địa lí thuận lời cho việc giao lưu mua sắm D Câu A B câu trả lời D Câu 147 Sự khiếu nại kế hoạch sử chứng tỏ Anh thức công nhận tự do 13 thuộc địa Bắc Mĩ là: A Kí kết hoà ước...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8