CHỨNG MINH 2 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Trong phần này sẽ giới thiệu lại cho các em cục bộ phần kim chỉ nan và bài tập cơ bạn dạng nhất của phần hình học không gian lớp 11 mà các em cần được nắm được. Nếu như phần này họ không học chắc thì có thể hình không khí lớp 12 bọn họ sẽ không nắm bắt được.


I. Hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng với nhau

A. Phương pháp chứng minh:

C1 : Dùng các quan hệ vuông góc vẫn biết trong phương diện phẳng

*

 C6 : sử dụng định lí cha đường vuông góc.

C7: Dùng hệ quả: trường hợp một đường thẳng vuông góc với nhì cạnh của một tam giác thì vuông góc cùng với cạnh còn sót lại của tam giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - xem ngay