Đại Học Văn Hóa Hà Nội Điểm Chuẩn 2020

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

- thời gian nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn thẳng: Theo kế hoạch Tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra năm 2020.

Bạn đang xem: Đại học văn hóa hà nội điểm chuẩn 2020

- thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: Theo quy chế Tuyển sinh vào năm 2021, định kỳ tuyển sinh vào năm 2021.

2. Hồ sơ xét tuyển

a. Phương thức xét tuyển chọn thẳng

Danh mục hồ nước sơ với thời hạn hồ sơ thực hiện theo quy định Tuyển sinh vào năm 2021.

b. Cách làm xét tuyển học bạ THPT

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường);Bản photocopy hộ khẩu hay trú, minh chứng thư nhân dân;Bản photo công chứng học bạ THPT;Bản photo công bệnh Bằng xuất sắc nghiệp THPT đối với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2020 quay trở lại trước hoặc giấy bệnh nhận giỏi nghiệp THPT đối với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng người dùng ưu tiên cần phải có vật chứng (minh triệu chứng là phiên bản gốc hoặc giấy chứng nhận được photo bao gồm công chứng).Lệ phí: 30.000đ/ nguyện vọng

c. Cách làm xét tuyển học tập bạ THPT phối hợp điểm thi năng khiếu

Phiếu đăng ký tuyển sinh và xét tuyển chọn (theo mẫu của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân;Bản photo công bệnh học bạ THPT;Bản photo công triệu chứng Bằng giỏi nghiệp THPT so với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020 quay trở lại trước hoặc giấy bệnh nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng người dùng ưu tiên bắt buộc phải có bằng chứng (minh hội chứng là phiên bản gốc hoặc giấy ghi nhận được photo gồm công chứng).Lệ phí: 350.000đ/ hồ sơ

d. Phương thức xét tuyển chọn theo điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Đối với lần xét tuyển lần 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp thuộc hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khoản thời gian có hiệu quả thi tốt nghiệp THPT, sỹ tử được kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến đường hoặc trực tiếp trên nơi đk dự thi.Đối với các đợt xét tuyển ngã sung, thí sinh xem thông báo điều khiếu nại xét tuyển bổ sung cập nhật tại trang web của trường.

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.

Xem thêm: Người Yêu Cũ Của Lê Công Tuấn Anh Được Giải Oan Sau 20 Năm Mang Tiếng Ác

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

5. Cách thức tuyển sinh

5.1. Thủ tục xét tuyển

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh năm 2021.Xét học tập bạ THPT.Xét học tập bạ THPT phối kết hợp thi năng khiếu.Xét tuyển theo điểm thi thpt năm 2021.

5.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

a. Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh năm 2021

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và sỹ tử đạt giỏi nghiệp thpt tại kì thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021, đạt điều kiện xét tuyển trực tiếp theo quy định Tuyển sinh năm 2021.

b. Xét học tập bạ THPT

Điểm trung bình cộng từng môn (03 năm trong học bạ THPT) trong tổng hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

c. Xét học bạ THPT phối kết hợp thi năng khiếu

Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn 03 năm đề xuất đạt tự 5.0 trở lên.d. Xét tuyển chọn theo điểm thi thpt năm 2021Thí sinh có kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tổ hợp thi và đk xét tuyển chọn vào ngôi trường đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào và không có môn thi làm sao trong tổ hợp xét tuyển chọn có công dụng từ 1.0 điểm trở xuống.

6. Học phí

Trường Đại học Văn hóa hà nội thủ đô áp dụng chi phí khóa học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP qui định về hiệ tượng thu, cai quản học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, học tập phí so với sinh viên đh chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Ngành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Theo KQ thi THPT


Ngôn ngữ Anh

7220201D01, D78, D963644

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

7810103C00, D01, D786882

Luật

7380101C00, D01, D963644

Báo chí

7320101C00, D01, D783238

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

7320402C00, D01, D963238

Thông tin -Thư viện

7320201C00, D01, D962025

Quản lý thông tin

7320205C00, D01, A162530

Bảo tàng học

7320305C00, D01, D781822

Văn hóa học


Nghiên cứu vớt văn hóa

7229040AC00, D01, D781822

Văn hóa truyền thông

7229040BC00, D01, D783238

Văn hóa đối ngoại

7229040CC00, D01, D781822

Văn hóa những dân tộc thiểu số Việt Nam


Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

7220112AC00, D01, D781416

Tổ chức và làm chủ du lịch vùng DTTS

7220112BC00, D01, D781619

Quản lý văn hóa


Chính sách văn hóa và làm chủ nghệ thuật

7229042AC00, D01, D787590

Quản lý nhà nước về gia đình

7229042BC00, D01, D781822

Quản lý di sản văn hóa

7229042CC00, D01, D782327

Biểu diễn nghệ thuật

7229042DN00025

Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

7229042EN05, C00, D010624

Du lịch

7810101

Văn hóa du lịch

7810101AC00, D01, D7890110

Lữ hành, giải đáp du lịch

7810101BC00, D01, D785060

Hướng dẫn du ngoạn Quốc tế

7810101CD01, D78, D965060

Sáng tác văn học

7220110N00015

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trườngĐại học tập Văn hóa tp. Hà nội như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Xét theo học tập bạ

Xét theo điểm thi thpt QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất bản phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Thông tin - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: 20,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

Văn hóa học - văn hóa truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00:

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức triển khai và QL du ngoạn vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - chính sách văn hóa và thống trị nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - thống trị nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - thống trị di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: 20,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

Biểu diễn âm nhạc

Đạo diễn sự kiện

Biên đạo múa đại chúng

Du lịch - văn hóa du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

Du kế hoạch - Lữ hành, khuyên bảo DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

Du lịch - khuyên bảo DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

D01, A00: 29,00

Sáng tác văn học

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngĐại học văn hóa hà nội
*
Thư viện trườngĐại học văn hóa truyền thống hà nội
*
Cổng trườngĐại học văn hóa hà nội