Đề thi chất lượng đầu năm lớp 6 môn toán

40 đề kiểm soát khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 giúp các em học sinh ôn luyện những dạng Toán, sẵn sàng thật giỏi cho bài thi khảo sát quality đầu năm đạt hiệu quả cao. Một số đề còn tồn tại cả lý giải giải giúp những em thuận lợi so sánh kết quả bài làm của mình.Đồng thời, đó cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô xem thêm để ra đề cho các em học viên của mình. Mời thầy cô cùng các em học viên tải về ôn luyện Toán lớp 6 thật tốt cho kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm:

Đề kiểm tra quality đầu năm môn Toán lớp 6

TRƯỜNG ...............….

Bạn đang xem: Đề thi chất lượng đầu năm lớp 6 môn toán

Họ với tên:………………Lớp: ………ĐỀ KIỂM TRA ………..MÔN: TOÁN - LỚP 6NĂM HỌC: 201... – 201...(Thời gian: 40 phút không nói chép đề)

ĐỀ SỐ 1

Bài 1 : Tính: (2 điểm)a)
*
b) (27,09 + 258,91) x 25,4Bài 2: kiếm tìm y: (2 điểm)52 x (y : 78) = 3380Bài 3: (3 điểm)Một bạn thợ làm trong 2 ngày hằng ngày làm 8 giờ đồng hồ thì có tác dụng được 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ đó làm cho trong 3 ngày từng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng loại?Bài 4: (3 điểm)Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5 m thì diện tích tạo thêm là 35 m2. Tính lòng BC của tam giác.HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA Bài 1: (2 điểm) mỗi tính đúng cho (1 điểm)a)
*
b) (27,09 + 258,91) x 25,4= 286 25,4 x 25,4= 7264,4Bài 2: search y: (2 điểm)52 x (y : 78) = 3380(y : 78) = 3380 : 52 (1điểm)(y : 78) = 65 (0,5 điểm)y = 65 x 78y = 5070 (0,5 điểm)Bài 3: (3 điểm)Mỗi giờ bạn thợ đó làm được số thành phầm là:
112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)Trong cha ngày người thợ kia làm toàn bộ số giờ đồng hồ là:9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)Trong bố ngày tín đồ thợ kia được toàn bộ số sản phẩm là:7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)Đáp số: 189 sản phẩm . (0,5 điểm)Bài 4: (3 điểm)- Vẽ được hình mang lại (0,5 điểm)- độ cao hạ từ đỉnh A xuống lòng BC của tam giác là:30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)- bởi vì AH là độ cao chung của nhì tam giác ABC với ADB .Nên đáy BC của tam giác là :150x 2 : 12 = 25 (cm) (1 điểm)Đáp số: 30 (cm) (0,5 điểm)

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (1 điểm)a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu mã số bằng 10.b) Viết phân số bé dại nhất bao gồm tổng của tử số và mẫu mã số bởi 2000.

Xem thêm:

Câu 2: (1 điểm)Tìm y: 55 – y + 33 = 76Câu 3: (2 điểm)Cho 2 số từ nhiên  với . Biết trung bình cùng của chúng là 428. Kiếm tìm mỗi số.Câu 4: (3 điểm)Bạn An tất cả 170 viên bi bao gồm hai loại: bi blue color và bi color đỏ. Bạn An phân biệt rằng
*
số bi xanh bởi
*
số bi đỏ. Hỏi chúng ta An bao gồm bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?
Câu 5: (3 điểm)Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều lâu năm đi cũng 5 m thì miếng vườn sẽ trở nên hình vuông. Tính diện tích thuở đầu của mảnh vườn.HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA Câu 1: (1 điểm). Đúng từng câu 1 điểma) Phân số lớn số 1 có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là:
*
b) Phân số nhỏ dại nhất có tổng của tử số và chủng loại số bởi 2000 là:
*
Câu 2: (1 điểm)Tìm y: 55 – y + 33 = 7655 - y = 76 – 3355 - y = 43y = 55 – 43y = 12Câu 3: (2 điểm)Tổng của nhị số là: 428 x 2 = 856Ta có: + = 856+ 700 + = 856x 2 = 856 – 700x 2 = 156 = 156 : 2 = 78Vậy nhì số kia là: 78 với 778.(HS có thể giải bằng phương pháp khác: Tổng – Hiệu;…)Câu 4: (3 điểm)Tổng số phần cân nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.Câu 5: (3 điểm)Tổng của chiều dài cùng chiều rộng miếng vườn là: 92 : 2 = 46 (m)Hiệu số thân chiều dài cùng chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)
Chiều rộng lớn của mảnh vườn là: (46 – 10 ) : 2 = 18 (m)Chiều dài của miếng vườn là: (46 + 10 ) : 2 = 28 (m)Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)ĐS: 504 m2............................Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để thấy tiếp