ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7 MÔN TOÁN

Gửi những em học sinh “<Đề thi tất cả đáp án> Khảo sát unique môn lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Lại Xuân”. Gametonghop.net hy vọng nó để giúp đỡ các em học tập và làm bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Đề thi chất lượng đầu năm lớp 7 môn toán


Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:

<Đề thi có đáp án> Khảo sát quality môn lớp 7 môn Toán trường thcs Lại Xuân – hải phòng đất cảng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm) Tính nhanh nếu có thể:

*

Bài 2 (2 điểm) tìm x biết:

*
Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A gồm 40 học sinh. Điểm kiểm soát Toán bao gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình với yếu. Trong những số đó số bài bác đạt điểm tốt chiếm 1 tháng 5 tổng số bài, số bài ăn điểm khá chiếm phần 3/2 số bài lấy điểm giỏi. Các loại yếu chiếm 01/05 số bài xích còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi nhiều loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm vừa đủ so với học viên cả lớp.

Xem thêm:

Bài 4  (3 điểm). Mang đến gócAOB = 1350, C là một điểm nằm bên phía trong góc AOB làm thế nào cho góc BOC =900.

a) Tính góc AOC ?

b) Kẻ tia OA’ là tia đối của tia OA, kẻ OC’là tia đối của tia OC.Tính góc A’OC’

c) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BOC.Hãy chứng tỏ OC là tia phân giác của góc AOE.

Bài 5 (1 điểm): a) minh chứng rằng:

*

b) minh chứng rằng 6n + 5 và 2n + 1 nguyên tố thuộc nhau ( n∈ N )

Đáp án và giải đáp chấm đề KSCL đầu năm mới toán lớp 7 trường trung học cơ sở Lại Xuân năm 2015.


*
Đáp án câu 1
*
Đáp án câu 2
*
Đáp án câu 3,4
*
Đáp án câu 5

Trường Trung học cơ sở Lại Xuân, Xã Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.