Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2005

- Lượt xem: 7,074 - links tải: cài về- Đáp án

- Chú ý: những file đề gồm định dạng .PDF, để đọc được bạn cần ứng dụng đọc PDF.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối b năm 2005

Nếu bạn chưa có, chúng ta có thể vào trên đây để download

Bạn sẽ xem: Đề thi đại học môn toán khối b năm 2005

Phiên phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------------------------ĐỀ CHÍNH THỨCCâu I (2 điểm) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005Thời gian làm cho bài: 180 phút, ko kể thời hạn phát đề Môn: TOÁN, khối B -------------------------------------------------- call m (C ) là thiết bị thị của hàm số ( ) 2 x m 1x m 11) khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ thứ thị của hàm số (*) khi m 1. = 2) minh chứng rằng cùng với mbất kỳ, thiết bị thị m (C ) luôn luôn có điểm cực đại, điểm rất tiểu và khoảng cách giữa hai điểm này bằng 20. + + ++ = +y x 1 (*) (m là tham số). Câu II (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình ( ) 2 32) Giải phương trình 1 sin x cos x sin 2x cos 2x 0. ++ + + = ⎧ −+ − = ⎪x1 2y 1⎨⎪ − = ⎩3log 9x log y 3.9 3 Câu III (3 điểm) 1) Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy mang đến hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình con đường tròn (C) xúc tiếp với trục hoành tại điểm A và khoảng cách từ tâm của (C) tới điểm B bởi 5. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz mang lại hình lăng trụ đứng ABC.A B C v 111 ới A(0; 3;0), B(4;0;0), C(0;3;0), B (4;0;4). − 1 a) tìm tọa độ các đỉnh A , C . Vi 1 1 ết phương trình khía cạnh cầu tất cả tâm là Avà xúc tiếp với phương diện phẳng 1 1 (BCC B ).

Xem thêm:

B) gọi M là trung điểm của A B . Vi 1 1 ết phương trình phương diện phẳng (P) đi qua hai điểm A, M và song song với BC . M1 ặt phẳng (P) cắt đường trực tiếp AC t 1 1 ại điểm N. Tính độ lâu năm đoạn MN. Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) một tổ thanh niên tình nguyện có 15 người, bao gồm 12 nam cùng 3 nữ. Hỏi tất cả bao nhiêu phương pháp phân công đội tntn đó về hỗ trợ 3 thức giấc miền núi, sao cho mỗi tỉnh bao gồm 4 nam và 1 nữ? sin2x cosx I dx= + ∫ . π21 cosx0 Câu V (1 điểm) chứng minh rằng với mọi x , ∈\ ta có: khi nào đẳng thức xảy ra? ⎛⎞ ⎛⎞ ⎛ ⎞ ⎜⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟ + + ≥++ ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝ ⎠ . Xx x 12 15 trăng tròn xxx 345543 --------------------------------Hết-------------------------------- Cán bộ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm. Họ cùng tên thí sinh .................................................. Số báo danh …...............................

Đề thi tuyển sinh đh môn Toán khối B năm 2005

Bài new nhất

Bài phổ biến

Seoqueries terms

B-2005 dethidai hockhoi b phái nam 2005 toán khoi B 2005 ttoán b 2005 de thi dẻo hoc mon toan khoi b2005 giai de toan thi dẻo hoc khoi B phái mạnh 2005 de toan khoi b2005

http://elafilador.net com/de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2005/

de thi toan b-2005 de toan dh khoi b 2005 -dap an de thi toan khoi b 2006 de th toan dẻo hoc khoi b nam giới 2005 khoi b mon toan nam giới 2005 de thi dai hoc khoi b tháng toan nam giới 2005 viet pt dtron tiep xuc voitruc hoanh va khoang cach tu tam den b bang5 de thi dai hoc mon toan khoi B phái nam 2005 de dẻo hoc mon toan khoi b 2005 toán b 2005 b 2005 de tuyen sinh dai hoc khoi b 2005