Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 cấp trường

 Trong tự nhiên và thoải mái clo có hai đồng vị là và với nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,5. Tính thành phần tỷ lệ về khối lượng có vào HClO4 (với H là đồng vị , O là đồng vị ). Viết cách làm elctron, công thức cấu trúc của HClO4 , số thoái hóa của clo trong vừa lòng chất?

 Bài 2 (2,0 điểm)

 Lập phương trình bội nghịch ứng thoái hóa – khử sau bằng phương thức thăng bằng elctron:

a) FeS2 + H2SO4 (đ) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

b) Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O

(biết tỉ lệ thành phần mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 trong những : 1 : 1)

c) Fe3O4 + HNO3 NxOy +

d) Al + NaNO3 + NaOH + H2O NaAlO2 + NH3

 


Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 cấp trường

*
4 trang
*
phamhung97
*
*
2094
*
3Download

Xem thêm:

Bạn sẽ xem tài liệu "Đề thi lựa chọn học sinh tốt cấp trường môn: hóa học - lớp: 10", để thiết lập tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

TRƯỜNG trung học phổ thông LONG CHÂU SA ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC năm trước - 2015MÔN: HÓA HỌC - LỚP: 10Thời gian có tác dụng bài: 120 phút(Không kể thời gian giao đề)Học sinh ko được áp dụng bảng hệ thống tuần hoànCho: Al = 27; Fe=56; Cu = 64; H=1; Cl=35,5; S=32; O=16; K=39; Mg=24Bài 1 (1,5 điểm). Trong tự nhiên và thoải mái clo tất cả hai đồng vị là với với nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Tính thành phần phần trăm về cân nặng có vào HClO4 (với H là đồng vị , O là đồng vị ). Viết cách làm elctron, công thức cấu trúc của HClO4 , số thoái hóa của clo trong đúng theo chất? bài xích 2 (2,0 điểm) Lập phương trình bội nghịch ứng oxi hóa – khử sau bằng cách thức thăng bởi elctron: a) FeS2 + H2SO4 (đ) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Ob) Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O(biết tỉ trọng mol của N2O : N2 : NH4NO3 là một trong những : 1 : 1)c) Fe3O4 + HNO3 NxOy + d) Al + NaNO3 + NaOH + H2O NaAlO2 + NH3Bài 3 (2,5 điểm). A/ Chỉ sử dụng thêm một hóa chất hãy phân biệt các hỗn hợp đựng trong các lọ bị mất nhãn sau: KNO3, K2SO4, KOH, Ba(OH)2, H2SO4b/ lúc cho hóa học rắn A tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng sinh ra hóa học khí B không màu. Khí B tan nhiều trong nước, tạo thành dung dịch axit mạnh. Nấu cho dung dịch B đạm đặc tác dụng với mangan đioxit thì hiện ra khí C màu rubi nhạt, hương thơm hắc. Khi đến mẩu natri chức năng với khí C trong bình, lại thấy xuất hiện chất rắn A ban đầu. Các chất A, B, C là chất gì? Viết những phương trình chất hóa học xảy ra. Bài xích 4 (3,0 điểm). A) cho 2,25 gam tất cả hổn hợp A tất cả Al, Fe, Cu tính năng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng dứt thu được 1344 ml (đktc) khí và còn lại 0,6 gam chất rắn ko tan. Tính % trọng lượng mỗi kim loại trong A. B) Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít SO2 ( đktc) vào 13,95 ml hỗn hợp KOH 28%, có cân nặng riêng là 1,147g/ml. Hãy tính nồng độ xác suất các chất tất cả trong dung dịch sau làm phản ứng. C) Lấy toàn cục lượng HCl sẽ phản ứng ở trên trộn vào V lít dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch B. Tính V, biết rằng lượng dung dịch B thu được rất có thể hòa tan không còn 0,51 gam nhôm oxit. Bài xích 5(1,0 điểm). Khi thêm một gam MgSO4 khan vào 100 gam dung dịch MgSO4 bão hoà sinh hoạt 200C, thấy tách bóc ra một tinh thể muối bột kết tinh trong các số đó có 1,58 gam MgSO4. Hãy xác định công thức của tinh thể muối bột ngậm nước kết tinh. Biết độ rã cuả MgSO4 sống 200C là 35,1 gam trong 100 gam nước._________Hết________Họ cùng tên thí sinh .......................................Số báo danh...................................Giám thị coi thi không phân tích và lý giải gì thêmTRƯỜNG trung học phổ thông LONG CHÂU SA HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015MÔN: HÓA HỌC - LỚP: 10Thời gian làm cho bài: 120 phútBài 11,5đ- Tính % số nguyên tử của nhị đồng vị clo: điện thoại tư vấn x là % số nguyên tử của với (100-x) là % số nguyên tử của . Ta có: 37x + (100 –x).35 = 35,5.100 x= 25% Vậy chỉ chiếm 25% số nguyên tử và chiếm phần 75% số nguyên tử.- trả sử có 1 mol HClO4 thì có một mol clo, trong những số đó có 0,25 mol . Bởi đó, phần trăm cân nặng trong HClO4: - Viết cách làm electron không thiếu và CTCT , xác định số thoái hóa của clo trong hợp hóa học là +7. 0,50,50,5Bài 22,0đa) 1x 2FeS2 2Fe+3 + 4S+4 + 22e 11x S+6 + 2e S+4 2FeS2 + 14 H2SO4 (đ) Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2Ob) 13x Mg0 Mg2+ + 2e 1x 5N+5 + 26e 2N+ + N20 + N-3 13Mg + 32HNO3 13Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + 14 H2Oc) (5x-2y) x 3Fe+8/3 3Fe+3 + 1e 1x xN+5 + (5x-2y)e xN+2y/x (5x-2y) Fe3O4 + (46x-18y)HNO3 NxOy + (15x-6y)Fe(NO3)3 + (23x-9y)H2Od) 8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 2H2O 8NaAlO2 + 3NH3 0,50,50,50,5Bài 32,5đa/ - sử dụng quì tím: axit H2SO4 làm cho quì tím hóa đỏ ; KOH và Ba(OH)2 có tác dụng quì tím hóa xanh; KNO3, K2SO4 làm quì tím không thay đổi màu. - dùng H2SO4 vừa phân biệt được để nhận thấy Ba(OH)2 KOH không có hiện tượng gì - sử dụng Ba(OH)2 để nhận ra K2SO4 , còn KNO3 không tồn tại hiện tượng gì. - Phương trình hóa học: (có 2 pthh)b/ chất A là NaCl; khí B là HCl ; Khí C là Cl2 Pthh: NaCl + H2SO4(đặc) NaHSO4 + HCl HCl + H2O dd HCl 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O 0,50,50,50,50,5Bài 43,0đa/ Ptpư:2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (1)Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)Cu + HCl ko phản ứng=> 0,6 gam chất rắn còn lại chính là Cu:Gọi x, y theo lần lượt là số mol Al, FeTa có:3x + 2y = 2.0,06 = 0,1227x + 56 y = 2,25 – 0,6 = 1,65=> x = 0,03 (mol) ; y = 0,015 (mol)=> ; ; %Al = 36%b/ ; m (dd KOH) = 13,95.1,147 = 16 (gam)=> mKOH = 0,28.16 = 4,48 (gam)=> nKOH = 0,08 (mol)=> => tạo ra hỗn vừa lòng 2 muối: KHSO3: 0,04 (mol) cùng K2SO3: 0,02 (mol) SO2 + KOH KHSO3 (3) SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O (4)Khối lượng dung dịch sau pu = 16 + 0,06.64 = 19,84 gam=> c/ = 3x+2y = 0,12 mol ; = 0,2V mol = 0,51 :102 = 0,005 molPhương trình hóa học rất có thể xảy ra: HCl + NaOH NaCl + H2O (5) 6HCl + Al2O3 2AlCl3 + 3H2O (6) 2NaOH + Al2O3 2NaAlO2 + H2O (7) TH1: xẩy ra phản ứng (5) và (6) = 0,2V = 0,12 – 6. 0,005 = 0,09 mol V = 0,45 lít TH2: xẩy ra phản ứng (5) cùng (7) = 0,2V = 0,12 + 0,005.2 = 0,13 mol V = 0,65 lít0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25Bài 51,0đĐặt cách làm của tinh thể ngậm nước bóc tách ra là MgSO4.nH2OTrong 120 + 18n gam MgSO4.nH2O bao gồm 120 gam MgSO4 và 18n gam H2O1,58 gam 0,237n gamKhối lượng những chất trong 100 gam dung dịch bão hoà: = 74,02 gam = 25,98 gamKhối lượng các chất trong dung dịch sau thời điểm kết tinh: = 74,02 – 0,237n gam= 25,98 + 1 – 1,58 = 25,4 gamĐộ tan: s = = 35,1. Suy ra n = 7. Vậy cách làm tinh thể ngậm nước kết tinh là MgSO4.7H2O0,250,250,250,25Lưu ý: học viên có biện pháp giải khác tuy nhiên đúng vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa.