Giải bài tập toán lớp 7 sách giáo khoa

Giải bài bác tập SGK Toán 7 trang 10 giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của bài 2: cùng trừ số hữu tỉ ở trong chương I.Tài liệu được biên soạn bao gồm xác, bám sát đít chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài bác tại đây.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 7 sách giáo khoa

Giải bài bác tập Toán 7 Chương 1 bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 6 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 7 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 8 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 9 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 10 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Bài 6 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a)
*
;b)
*
c)
*
d)
*

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*

Xem thêm:

Bài 7 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ta rất có thể viết số hữu tỉ
*
dưới dạng sau đây:a)
*
là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ:
*
b)
*
là hiệu của nhì số hữu tỉ dương. Lấy một ví dụ
*
Với từng câu em hãy tìm kiếm thêm một ví dụ.
a)
*
b)
*

Bài 8 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:a)
*
b)
*
c)
*
d)
*