HIỆN NAY TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI BỐ CON LÀ 46

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Năm ni tổng số tuổi của hai ba con là 46 tuổi, sau 5 năm nữa tuổi con bằng 2/5 tuổi bố. Tính tuổi của mọi người năm nay ?


*

Bé phải đọc kĩ đề một chút rồi vẽ sơ trang bị thử thì đã ra ngay lập tức thôi mà. Bài này sẽ không khó lắm đâu.Chị new học lớp 5 hà.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 46


*

tổng số tuổi của hai bố con là 46.Sau 5 năm nữa tuổi nhỏ = 2/5 tuổi bố.tính tuổi của mọi người năm nay.

giúp bản thân nhé.mình đang cần gấp!!


Bài 1 bây giờ tuổi em bởi 2/3 tuổi anh .Đến khi tuổi em bởi tuổi anh hiện giờ thì tổng cộng tuổi của hai đồng đội là 49 tuổi .

tính tuổi hiện giờ của từng người.

Bài 2 hiện thời bố vội vàng 6 lần tuổi con . 4 năm nữa bố gấp 4 lần tuổi con .Tính tuổi hiên nay của mỗi người.

Xem thêm:

Bài 3 toàn bô tuổi của ông ,bố và cháu là 120 tuổi .Tính tuổi mọi người biết tuổi ông là bao nhiêu năm thì cháu từng ấy tháng và cháu bao nhiêu ngày thì bố bấy nhiêu tuần

Bài 4 bây giờ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuỏi bé . Năm năm nữa tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi bé .Tính tuổi hiện thời của từng người.

Bài 5: Tuổi của con hiện thời bằng một nửa hiệu tuổi của bố và tuổi con. Tư năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của ba và tuổi con. Hỏi lúc tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của tía và tuổi của nhỏ thì tuổi của mọi người là bao nhiêu ?


Lớp 4 Toán
6
0

Tổng số tuổi của hai tía con trong năm này là 34. Sau 3 năm nữa tuổi tía gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bây giờ của từng người.


Lớp 4 Toán
0
0

Hiện nay tổng số tuổi của hai ba con là 46 tuổi. Biết 3 năm trước, tía hơn nhỏ 28 tuổi. Tính tuổi mỗi người 3 năm tiếp theo ?


Lớp 4 Toán
3
0

Hai năm nữa toàn bô tuổi của ba và bé là 59 tuổi. Hiện nay tuổi con bằng 1/4 tuổi bố. Tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay.


Lớp 4 Toán
4
0

Ba năm nữa tổng cộng tuổi của hai bố con là 46 tuổi.Tính tuổi của mỗi người hiện nay? Biết hiện nay conkém bố 30 tuổi.


Lớp 4 Toán
5
0

5 năm trước bố hơn bé 32 tuổi . Trong năm này tổng số tuổi của hai cha con là 48 tuổi . Tính tuổi của mỗi người hiện nay


Lớp 4 Toán
5
0

Năm ni tuổi con bởi 1/3 tuổi bố. Biết 2 năm kia tổng số tuổi của hai cha con là 56 tuổi. Tính tuổi mọi người năm nay?

 


Lớp 4 Toán
1
0

Năm ni tuổi con bằng 1/7 tuổi bố. Phương pháp đây hai năm tổng số tuổi của hai bố con là 36 tuổi. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?


Lớp 4 Toán
4
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN