Học viện kỹ thuật quân sự hệ quân sự

Học viện nghệ thuật quân sự ra mắt phương án tuyển chọn sinh và tiêu chí xét tuyển với tổng 661 chỉ tiêu, trong đó thí sinh phía Bắc tuyển 430 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào học viện kỹ thuật quân sự chiến lược năm 2021 tự 21 mang lại 25.5 điểm.

Điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự năm 2021 đã được công bố ngày 16/9.

*


Bạn đang xem: Học viện kỹ thuật quân sự hệ quân sự

Điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật quân sự chiến lược - Hệ quân sự năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Học Viện Kỹ Thuật quân sự chiến lược - Hệ quân sự năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật quân sự - Hệ quân sự năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: học viện Kỹ Thuật quân sự - Hệ quân sự chiến lược - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 0 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật quân sự chiến lược - Hệ quân sự năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Ky Thuat quan Su - He quan lại su 2021 đúng đắn nhất trên elafilador.net