Mã Trường Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hcm

Trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM đã thiết yếu thức chào làng thông tin tuyển chọn sinh hệ đh năm 2021.

Bạn đang xem: Mã trường sư phạm kỹ thuật tp hcm


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo tin tức tuyển sinh vào năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TPHCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành hệ thống nhúng cùng IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot cùng trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành nghệ thuật gỗ với nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành khối hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành bản vẽ xây dựng nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành công nghệ vật liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành technology kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật máy tính xách tay (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thông tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành cai quản công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành dịch vụ thương mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành technology kỹ thuật chất hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành thi công thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: 1. Toán, Anh, Vẽ TT, 2. Toán, Văn, Vẽ TT
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật máy vi tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology thông tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành làm chủ công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố hcm năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, kỹ thuật tự nhiên)Khối D96 (Toán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán, Văn, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, cách thức xét tuyển

Trường Đại học tập Sư phạm nghệ thuật TPHCM tuyển chọn sinh theo những phương thức xét tuyển, bao gồm:

cách làm 1: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT, vắt thể:

*
*

cách thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng theo 3 nhóm như sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường trung học phổ thông Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm:

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm mét vuông + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: yêu thương cầu Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT thành phố hồ chí minh hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ĐH Mỹ thuật TPHCM.

thủ tục 3: Xét tuyển chọn theo tác dụng thi thpt năm 2021Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển ngành gồm môn thông số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ đồng hồ Anh/Điểm NK) x 3/4 + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Môn tiếng Anh thông số 2Ngành xây đắp thời trang, thi công đồ họa, kiến trúc, kiến trúc nội thất: Môn Vẽ hệ số 2 cách làm 4: Xét kết hợp kết quả thi thpt 2021 và tổ chức thi riêng rẽ năng khiếu

Các ngành áp dụng: thiết kế thời trang, xây đắp đồ họa, con kiến trúc, phong cách xây dựng nội thất.

3, làm hồ sơ và hình thức đăng ký kết xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh xét học tập bạ hoặc xét tuyển thẳng chuẩn bị bộ làm hồ sơ bao gồm:

Bản sao công triệu chứng học bạ THPTGiấy chứng nhận chứng chỉ Anh văn (nếu có)

Thời gian nộp hồ nước sơ: mon 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinh nộp thẳng tại phòng tuyển sinh của trường ĐHSPKT TPHCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học phí trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM năm học 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm họcChương trình chất lượng cao bằng tiếng Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh: 33.000.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng Việt – Nhật: Học chương trình như hệ CLC tiếng Việt + 50 tín chỉ giờ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh các cách làm tại: Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm giờ đồng hồ Anh20.9323.0425.5
Thiết kế vật họa20.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anh20.522.324
Kinh doanh Quốc tế21.625
Thương mại điện tử20.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính20.622.925.75
Hệ thống nhúng và IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng19.421.323.75
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng19.222.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máy20.0521.925
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử21.423.126
Công nghệ nghệ thuật ô tô21.623.726.5
Công nghệ chuyên môn nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot với trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử20.6522.825.4
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa21.2523.526
Công nghệ chuyên môn Hóa học2122.425.5
Công nghệ trang bị liệu17.818.5521.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệp20.422.225.3
Logistics & cai quản chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ chuyên môn in18.620.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)1920.7524
Công nghệ thực phẩm20.8522.225.25
Công nghệ vật liệu dệt may18
Công nghệ may20.221.124
Kỹ nghệ gỗ với nội thất1718.522
Kiến trúc18.620.3322.25
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.720.323.5
Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống19.221.424.25
Kỹ thuật nữ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương trình chất lượng cao dạy bởi tiếng Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính18.921.223.75
Công nghệ thông tin20.222.325.25
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng17.418.621
Công nghệ kỹ thuật cơ khí19.521.423.75
Công nghệ sản xuất máy1920.723.25
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử19.921.724.25
Công nghệ nghệ thuật ô tô20.822.725.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa20.422.225
Công nghệ nghệ thuật môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.9520.223.5
Công nghệ kỹ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Chương trình rất chất lượng dạy bởi tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật thứ tính18.120.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng16.917.820
Công nghệ nghệ thuật cơ khí18.720.521.25
Công nghệ chế tạo máy18.219.521
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ nghệ thuật ô tô20.221.824.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt17.618.0520
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông21
Công nghệ chế tạo máy21

Clip nhận xét trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM