Một lớp học có 45 học sinh trong một bài kiểm tra

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một lớp học có 45 học sinh trong một bài kiểm tra

*

Một lớp học bao gồm 45 học sinh , trong một bài xích kiểm tra toàn bộ các học viên đều ăn điểm 8 hoặc điểm 9 . Tổng cộng điểm của tất cả lớp là 379 điểm . Lúc đó số học viên đạt điểm 8 là ?


*

*

một lớp học gồm 45 học viên .trong một bài kiểm tra tất cả học viên đều lấy điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng thể điểm của lớp là 379 khi đó số hoc sinh lấy điểm 8 là ?


giả sử toàn bộ được 9 điểm

Ta có : 9 nhân 45 ra 405 điểm

sở dĩ được 405 điểm vày 1 học viên có bài xích kiểm tra tăng lên 1điểm là 9 - 8= 1 điểm

a

*


giả sử tất cả đươc 8 điểm

Ta bao gồm tổng số điểm hôm nay la 8 nhân 45 =360 điểm.Được 360 điểm vày cóbài bớt 9-8=1 điểm

Số điểm sụt giảm là 379-360=19 điểm.

Số học viên đươc 9 điểm là 19 học sinh .số hoc sinh 8 điểm là 45-19=26 học tập sinh


Một lớp học gồm 45 học tập sinh,trong một bài bác kiểm tra tất cả học viên đều lấy điểm 8 hoặc9. Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm . Khi đó số học viên đạt điểm 8 ; điểm 9 là bao nhiêu?


Giả sử số học viên của lớp đó đều được 9 điểm thì tổng cộng điểm là:

45.9=405 (điểm)

Số điểm còn quá so cùng với đề bài bác là: 405-379=26 ( điểm)

Mỗi chúng ta điểm 9 hơn mỗi bạn điểm 8 số điểm là:

9-8=1 ( điểm)

Vậy bao gồm số bạn được điểm 8 là: 26:1=26 ( điểm)

Có số bạn ăn điểm 9 là:

45-26=19 ( bạn)


Một lớp học có 45 học tập sinh,trong một bài xích kiểm tra vớ cả học sinh đều lấy điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm.Khi đó số học viên đạt điểm 8 là bao nhiêu ???


Xem thêm:

Một lớp bao gồm 45 học tập sinh, vào một bài kiểm tra tất cả học viên đều được điểm 8 hoặc 9. Tổng cộng điểm của cả lớp là 379 điểm. Lúc đó số học sinh được điểm 8 là bao nhiêu học viên ?


Giả sử toàn bộ các em đều lấy điểm 9 thì tổng số điểm đã là:9.45=405(điểm)Số điểm dư ra là:405−379=26(Điểm)Mà từng điểm 9 rộng điểm 8 là một trong điểm.Vậy số học sinh 8 điểm là:26:1=26 (học sinh)Đáp số: 26 học sinh


Giả sử toàn bộ hs đều dc 9. Số điểm tổng số là: 9.45=405 điểm

Thừa ra 405-379=26 điểm

Để ko thừa yêu cầu thay số hs dc 9 bởi 8. Mooixx lần cố kỉnh số điểm giảm đi 1

Vậy số hs dc 8 là

26:1=26 hs

Ủng hộ mk nha


Một lớp học bao gồm 45 học sinh,trong một bài kiểm tra vớ cả học viên đều ăn điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm.Tìm số học viên đạt điểm 8


Một lớp học bao gồm 45 học sinh,trong một bài xích kiểm tra tất cả học sinhđều lấy điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm.Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là


Giả sử vớ cả học viên đềuđược 9 điểm thì số điểm của lớp đó là:

45x9=405(điểm)

Số điểm vượt ra là:

405-379=26(điểm)

Số học viên đạt 8 điểm là:

26:(9-8)=26(học sinh)

Đáp số:26 học tập sinh


Một lớp học bao gồm 45 học sinh,trong một bài kiểm tra toàn bộ học sinhđều đạt điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm.Khi đó số học viên đạt điểm 8 là ........


Một lớp học gồm 45 học tập sinh,trong một bài kiểm tra tất cả học sinhđều được điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm.Khi kia số học sinh đạt điểm 8 là


Giả sử tất cả được 9 điểm

ta tất cả : 9 x 45 = 405 điểm

Sở dĩ được 405điểm vì học sinh có bài tăng lên 1 đặc điểm này là : 9 - 1 = 8 ( điểm )


Một lớp học bao gồm 45 học tập sinh,trong một bài bác kiểm tra toàn bộ học sinhđều ăn điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm.Khi đó số học viên đạt điểm 8 là


Giả sử tất cả các em đều đạt điểm 9 thì tổng thể điểm đang là:9.45=405(điểm)Số điểm dư ra là:405−379=26(Điểm)Mà mỗi điểm 9 hơn điểm 8 là 1 trong những điểm.Vậy số học sinh 8 điểm là:26:1=26(học sinh)Đáp số:26học sinh