Phổ Điểm Khối A1 2018

Chiều ngày 11/7, cỗ GD&ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi của sỹ tử đăng kí xét tuyển chọn đại học, cao đẳng. Theo đó, điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được so với đều to hơn 15

*


Bộ GD&ĐT đến biết, dạng phổ điểm của toàn bộ các môn thi, bài xích thi đa số tiệm cận gần với bày bán chuẩn. Điểm trung bình cùng trung vị của những môn gần như nhau. Ráng thể:

Điểm thi bao gồm sự phân hóa cao, vấn đề đó tạo điều kiện cho những trường ĐH, CĐ tạo ra điểm chuẩn chỉnh vào những ngành không giống nhau.Các môn Toán, Ngữ văn, đồ lí, Địa lí gồm điểm trung bình trong tầm (5; 6). Những môn Hóa học, Sinh học, lịch sử, giờ đồng hồ Anh có điểm trung bình trong tầm (4;5).Các môn Toán, Ngữ văn, đồ lí, Hóa học, Địa lí, con số thí sinh có điểm trên trung bình đa số trên 50%.

Bạn đang xem: Phổ điểm khối a1 2018

Đối với một số trong những khối thi (A, A1, B, C, C01, D) , theo phân tích của bộ GD&ĐT, tổng điểm của những khối thi đều phải có phân phối tiệm cận sát tới phân phối chuẩn, điểm trung bình với trung vị của các khối thi gần như là nhau. Tổng điểm theo các khối thi tất cả độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn đối với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017. Điểm trung bình của tổng điểm của những khối thi được so sánh đều to hơn 15.

Mời bạn tham khảo phổ điểm của từng khối để đối chiếu với công dụng thi của bản thân nhé:

1.

Xem thêm:

Khối A

Điểm
Số lượng2450282522210202847575794421386219127252933206037606
Điểm 
Số lượng4129041139373843109023929171941147070774005200374323865161

*

Trung bình: 15,83Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 16,25Trung vị: 15,9Tổng thí sinh: 365163

2. Khối A1

Điểm
Số lượng1321022415682327315924105311663524021322913886942061
Điểm 
Số lượng405293636430492238361784712442817251753077146555314255210

*

Trung bình: 15,24Tổng điểm có khá nhiều thí sinh đạt nhất: 15Trung vị: 15,1Tổng thí sinh: 354371

3. Khối B

Điểm
Số lượng24203515834951571387679241387222004313234014446687
Điểm 
Số lượng4830844202354832588917399108236566376320869684101523672

*

Trung bình: 15,36Tổng điểm có không ít thí sinh đạt nhất: 15,1Trung vị: 15,3Tổng thí sinh: 364302

4. Khối C

Điểm
Số lượng201825863191057276461151169819294283203651541768
Điểm 
Số lượng41955378873084723192160861058265704201252114707332714730

*

Trung bình: 15,61Tổng điểm có rất nhiều thí sinh đạt nhất: 15,5Trung vị: 15,5Tổng thí sinh: 324337

5. Khối D

Điểm
Số lượng10032420499332267905155182677142372587577385481368
Điểm 
Số lượng78679691155485941925302022104114159864344811791485901240

*

Trung bình: 15,28Tổng điểm có rất nhiều thí sinh đạt nhất: 15Trung vị: 15,1Tổng thí sinh: 636437

6. Khối C01

Điểm
Số lượng0001106225276218533736680911409182742664936408
Điểm 
Số lượng44714485094715839524300001990511343554018415119413000

*

Trung bình: 16,48Tổng điểm có rất nhiều thí sinh đạt nhất: 16,6Trung vị: 16,6Tổng thí sinh: 355458

Nhận xét chung về phổ điểm các khối:

Tổng điểm của các khối thi đều phải có phân phối tiệm cận gần tới trưng bày chuẩn, điểm trung bình với trung vị của các khối thi gần như là nhau.Tổng điểm theo các khối thi bao gồm độ phân tán cao, phân hóa giỏi hơn đối với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017.Điểm mức độ vừa phải của tổng điểm của các khối thi được so với đều to hơn 15.