PHƯƠNG CỦA LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN KHÔNG CÓ ĐẶC ĐIỂM NÀO SAU ĐÂY

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phương của lực từ công dụng lên dây dẫn mang cái điện không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với vectơ chạm màn hình từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng đựng vectơ cảm ứng từ và loại điện;

D. Tuy nhiên song với những đường mức độ từ.

Bạn đang xem: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sau đây


*

Đáp án: D

Phương của lực từ vuông góc với dây dẫn mang chiếc điện với vecto chạm màn hình từ (các mặt đường sức từ)Một đoạn dây dẫn mang chiếc điện 2 A dài 1m nằm vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều phải có độ lớn cảm ứng từ là 1,2 T. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây là

A. 1,2 N

B. 2,4 N

C. 2,2 N

D. 0,6 N


Câu nào tiếp sau đây nói về chạm màn hình từ là sai ?

A. Chạm màn hình từ là 1 đại lượng đồ dùng lí đặc trưng cho từ trường sóng ngắn về mặt công dụng lực tại mỗi điểm vào từ trường.

B. Chạm màn hình từ trên một điểm trong từ trường sóng ngắn được trình diễn bằng một vectơ trùng với vị trí hướng của từ trường tại điểm đó.

C. Cảm ứng từ tại một điểm vào từ trường có độ to tí lệ với lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn thẳng để vuông góc với vị trí hướng của từ trường trên điểm đó, tí lệ với cường độ loại điện với độ dài của đoạn dây dẫn gồm dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Trong hệ đơn vị chức năng quốc tế SI, chạm màn hình từ được đo bằng đơn vị tesla (T).


Lớp 11 thứ lý
1
0

Một form dây mang mẫu điện I đặt trong sóng ngắn đều, phương diện phẳng size dây vuông góc cùng với đường chạm màn hình từ (Hình vẽ). Kết luận nào sau đấy là đúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây

*

A. Bằng không

B. Tất cả phương vuông góc với mặt phẳng size dây

C. Phía bên trong mặt phẳng size dây, vuông góc với những cạnh với có công dụng kéo dãn khung

D. Bên trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với những cạnh với có tác dụng nén khung


Lớp 11 đồ dùng lý
1
0

Một khung dây mang loại điện I đặt trong sóng ngắn đều, khía cạnh phẳng size dây vuông góc với đường chạm màn hình từ (Hình vẽ). Kết luận nào sau đấy là đúng về lực từ chức năng lên các cạnh của size dây

*

A. bằng không

B. bao gồm phương vuông góc với khía cạnh phẳng form dây

C. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh với có chức năng kéo dãn khung

D. nằm trong mặt phẳng size dây, vuông góc với những cạnh với có tác dụng nén khung


Lớp 11 trang bị lý
1
0

Một khung dây mang mẫu điện I để trong sóng ngắn đều, phương diện phẳng khung dây vuông góc cùng với đường chạm màn hình từ (Hình vẽ). Tóm lại nào sau đó là đúng về lực từ chức năng lên các cạnh của form dây

*

A. Bằng không

B. Có phương vuông góc với phương diện phẳng khung dây

C. Phía trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh với có tính năng kéo dãn khung

D. Phía trong mặt phẳng form dây, vuông góc với các cạnh với có công dụng nén khung


Lớp 11 đồ gia dụng lý
1
0

Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 6A nằm vuông góc với mặt đường sức của một từ trường đều. Chạm màn hình từ bao gồm độ lớn bởi 0,02T. Lực từ tác dụng lên 30cm chiều nhiều năm của dây dẫn gồm độ bự bằng

A. 0,36mN

B. 0,36N

C. 36N

D. 36mN


Lớp 11 vật lý
1
0

Một dây dẫn mang cái điện gồm cường độ 6A nằm vuông góc với mặt đường sức của một sóng ngắn đều. Cảm ứng từ tất cả độ lớn bằng 0,02T. Lực từ tính năng lên 30cm chiều lâu năm của dây dẫn bao gồm độ to bằng

A. 0,36mN

B. 0,36N

C. 36N

D.

Xem thêm:

36mN


Lớp 11 đồ lý
1
0

Câu nào sau đây nói về lực từ bỏ là sai ?

A. Lực từ địa chỉ giữa nhị thanh nam châm hút từ có những cực cùng tên đặt thẳng hàng đối lập sát nhau là những lực đẩy cùng phương ngược chiều.

B. Lực từ liên can giữa hai dây dẫn thẳng tuy nhiên song đặt gần nhau gồm dòng năng lượng điện không đổi cùng chiều chạy qua là các lực đẩy vuông góc với nhị dây.

C. Lực từ bởi nam châm tác dụng lên dây dẫn thẳng gồm dòng điện không đổi chạy qua hoàn toàn có thể là lực đẩy hoặc hút tuỳ thuộc chiều dòng điện và chiều từ trường.

D. Lực từ tính năng lên hai dây dẫn thẳng song song để gần nhau tất cả dòng năng lượng điện không đổi ngược chiều chạy qua là những lực đẩy vuông góc với nhị dây.


Lớp 11 thứ lý
1
0

Trên hình vẽ là nhì dây dẫn lâu năm vô hạn mang những dòng năng lượng điện I1 = I2= I, bao gồm phương vuông góc với khía cạnh phẳng hình vẽ, có chiều ngược nhau. Hãy màn biểu diễn vectơ chạm màn hình từ tại những điểm A, M, N vị hai mẫu điện I1 cùng I2 gây ra

*


Lớp 11 vật lý
1
0

Một đoạn dây dẫn thẳng, nhiều năm 10 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường sóng ngắn đều cảm ứng từ B = 0,08 T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là

A. 0,02 N.

B. 0,04 N.

C. 0,06 N.

D. 0,08 N.


Lớp 11 đồ dùng lý
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN