Rút tiền thẻ tín dụng

Rút chi phí Thẻ tín dụng thanh toán chuyên cung ứng các thương mại & dịch vụ tư vấn mở thẻ, rút chi phí mặt, thoa thẻ cùng đáo hạn thẻ tín dụng thanh toán Tháng 9/2021.