SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG VỚI BIÊN ĐỘ CỰC ĐẠI

Đây là dạng bài toán khó dễ mắc phải sai lầm khi làm bài. độc giả hãy tham khảo phương thức giải cũng giống như ví dụ có lời giải chi tiết.

Bạn đang xem: Số điểm dao động với biên độ cực đại


*

*

*

*

*

II.Các bài tập có hướng dẫn: :

Bài 1: Trên khía cạnh nước, nhị nguồn phối kết hợp A, B giải pháp nhau 40cm luôn dao cồn cùng pha, gồm bước sóng 6cm. Nhị điểm CD nằm xung quanh nước cơ mà ABCD là 1 trong hình chữ nhât, AD=30cm. Số điểm cực to và đứng im trên đoạn CD lần lượt là :

A. 5 với 6 B. 7 và 6 C. 13 cùng 12 D. 11 với 10

 Giải : (BD=AD=sqrtAB^2+AD^2=50cm)

*

Cách 1 :

Bước 1: Số điểm cực to trên đoạn DI thoã mãn :

(d_2-d_1=klambda Rightarrow k=fracd_2-d_1lambda =fracBD-ADlambda =frac50-306=3,33) Với k ở trong Z rước k=3

Vậy số điểm cực to trên đoạn CD là : k’=2.k+1=3.2+1=7

Bước 2 : Số điểm rất tiểu bên trên đoạn DI thoã mãn :

 . Giải suy ra k=2,83 (Với k ở trong Z) đề nghị lấy k=3 ( vì chưng ta mang cận bên trên là 3)

 (d_2-d_1=()2k+1)fraclambda2)(Rightarrow 2k+1=frac2(d_2-d_1)lambda =frac2(BD-AD)lambda =frac2(50-30)6=6,67)

Vậy số điểm rất tiểu trên đoạn CD là : k’=2.k =2.3=6

Chọn B.

Xem thêm:

Bài 2 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, xê dịch cùng pha theo phương trực tiếp đứng tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau 4cm. Biết cách sóng là 0,2cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm bao gồm biên độ cực đại nằm trên đoạn CD làA. 15 B. 17 C. 41 D.39

*

Giải:Xét điểm M bên trên CD: AM = d1; BM = d2

Điểm M bao gồm biên độ cực đại khi: d1 - d2 = kλ = 0,2k (cm)

Với 4 - 4(sqrt2) ≤ d1 - d2 ≤ 4(sqrt2) - 4

=> - 1,66 ≤ d1 - d2 = 0,2k ≤ 1,66

 => - 8,2 ≤ k ≤ 8,2 => - 8 ≤ k ≤ 8 : bao gồm 17 cực hiếm của k.

Trên đoạn CD có 17 điểm có biên độ rất đại.

 Đáp án B 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 - xem ngay