Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 3

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 You watching: Số nguyên âm nhỏ tuổi nhất có 2 chữ số phân tách hết mang đến 3

Bạn đang xem: Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 3

*

*

Xem thêm:

*

Bài Làm

Số nguyên âm nhỏ nhất

có 2 chữ số chia hết cho 3 là: -99

vì 99 phân chia hết cho 3

Và thỏa mãn nhu cầu điều kiện.

Gọi số chính là a, ta có

Các số nguyên âm tất cả 2 chữ số phân tách hết đến 3

=> nằm trong B(3) B(3) lasố nguyên âm

B(3)e (-12); 9(-15);...;(-90); (-93); (-96); (-99)

Mà(-99) làsố nhỏ tuổi nhất => a = -99

1.từ số 1 - 100 gồm bao nhiêu chữ số phân tách hết đến 2 tuy nhiên ko chia hết mang lại 5

2.số từ bỏ nhiên nhỏ nhất tất cả 6 chữ số phân chia hết cho 9 là

3.tập hợp những số gồm 2 chữ số là mong của 60 là

4.tìm số tự nhiên n để 3n + 5 chia hết mang đến n

5.lập những số bao gồm 3 chữ số khác biệt chia hết mang lại 3 mà ko chia hết mang đến 3 từ các số 0;4;5;6.

số to nhất trong số số lập được là số nào

6.chỗ (xo ;yo) là các số nguyên dương thỏa mãn( x - 2 ) (2y - 3) = 26 . Khi ấy x0 + y0 =

7.số nguyên tố nhỏ nhất bao gồm dạngaa3

8.tìm số thoải mái và tự nhiên n làm thế nào cho p= (n -2 ) (n2 + n -1 ) là số nguyên tố

9.số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất gồm 6 chữ số không giống nhau chia hết cho 3 và 5

Lớp 7 Toán 1 0

a) search số bé dại nhất bao gồm 3 chữ số chia hết cho tất cả 2 cùng 3

b) tìm kiếm số nhỏ nhất có 4 chữ số phân chia hết đến 5 cùng 9

c) tra cứu số lớn số 1 có 3 chữ số phân tách hết mang lại 9 với 11

d) tra cứu số lớn số 1 có 3 chữ số chia hết cho cả 2,3,5,9

Lớp 7 Toán 3 0

tìm thuơng của phép phân tách số hữu tỉ âm nhỏ tuổi nhất có ba chữ tiên phong hàng đầu cho số hữu tỉ âm lớn số 1 có ba chữ số 1

Lớp 7 Toán 2 0

1) mang đến A= 4n+1/2n+3. Tra cứu n trực thuộc số nguyên để:

a) A là 1 số nguyên của A

b) Tìm giá chỉ trị lớn nhất và nhỏ nhất của A

2) tra cứu số nguyên dương n nhỏ dại nhất làm thế nào để cho ta bao gồm cách thêm n chữ số sau số đó để số chia hết cho 39

3) Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của mến 1 số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số cùng tổng những chữ số của nó

4) Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của hiệu thân 1 số tự nhiên có 2 chữ số và tổng ấc chữ số của nó

See more: danh sách Đơn Vị Hành chính Cấp huyện Của Việt Nam, Tỉnh như thế nào Ít Đơn Vị huyện Nhất nước ta Lớp 7 Toán 0 0

Gọi m là số nguyên dương nhỏ nhất phân chia hết đến 17 và tất cả tổng các chữ số bằng 17.

Lớp 7 Toán 2 0

4) tìm kiếm số tự nhiên nhỏ nhất tất cả 5 chữ số cơ mà số đó phân tách hết cho 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ?

6) tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 10 chữ số cơ mà số đó phân tách hết cho các số nguyên tố có một chữ số ?

9) ax + by + cz = abc + 1 ^ 2 + 2 ^ 2 + 3^ 2= abc + 5 ^ 2 + 4 ^ 2

tính a ; b ;c ; x ; y ;z

Lớp 7 Toán 0 0

số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 2 chữ số nhỏ nhất chia hết đến 3 và phân tách 2 dư 1

Lớp 7 Toán 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading... See more: Tổng thích hợp Tính tự Chỉ Tính những Tính tự Chỉ Tính cách Tiếng Việt

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

siêng mục: Tin Tức