Tiền Khô Cháy Túi Có Ai Hiểu Cho

Nhiều khi tôi ý muốn bỏ đi thiệt xa. Bạn bè ngoảnh ngơ như bạn xa lạ. Bạn mình bao năm chăn gối. Hiện thời còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời đọc thấu. Tiền thô cháy túi bao gồm ai đọc ta?Nhiều khi vứt đi như kẻ không nhà. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao ước mộng trôi qua. Còn lưu giữ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Không yêu đương, không lần thương nhớ một người. Hiện thời tình đến với tôi, như mây hờ hững mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết mến rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Bạn đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Bao gồm chăng chỉ cần mơ thôi!

Bạn đang xem: Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.