TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 CÓ ĐÁP ÁN

Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính tài chính. Trung trung tâm gia sư kế toán trưởng reviews đến các bạn học câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính, giúp các bạn học Kế toán tài chính tập trung vào các nhu cầu cụ thể của hầu như người phía bên ngoài doanh nghiệp, ví dụ điển hình như những cổ đông, nhà cung ứng hàng hóa, ngân hàng cho vay và các cơ quan cai quản nhà nước, cùng biết nắm bắt tất lẫn cả về : Bảng phẳng phiu kế toán, Báo cáo tác dụng kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, Thuyết minh report tài chính….Bạn đã xem: Trắc nghiệm kế toán tài chính tài thiết yếu 1 có đáp án


*

1. Tài khoản dùng để: 

A. Ghi nhận tình trạng biến đụng của gia tài (đúng).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm kế toán tài chính 1 có đáp án

B. Ghi nhận tình trạng biến động tài chính.

C. Ghi nhận tình trạng biến động kinh tế.

D. Toàn bộ đều đúng.

2. Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ cung cấp để lại phân xưởng cung cấp kỳ này áp dụng để phân phối sản phẩm,kế toán ghi:

A. Nợ TK 621, gồm TK 152 (ghi âm).

B. Nợ TK 621, có TK 152 (đúng).

C. Nợ TK 152, có TK 627.

D. Nợ TK 152 , tất cả TK 154.

3. Vật tư thừa cuối kỳ từ chế tạo để lại xưởng kế toán ghi :

A. Nợ TK 621, có TK 152 (ghi âm) (đúng).

B. Nợ TK 621 ,Có TK 152.

C. Nợ TK 152, gồm TK 627.

D. Nợ TK 152, gồm TK 154.

4. Tổng chi phí nguyên vật tư trực tiếp tạo ra trong kỳ để cung cấp hai loại thành phầm A và B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA xong 1000SP,SPB xong 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân chia cho spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp là: 

A. 40tr.

B. 50tr.

C. 80tr(đúng).

D. 70tr.

5. Công ty lớn trích trước tiền lương nghỉ phép mang đến công nhân thẳng sản xuất, kế toán ghi: 

A. Nợ TK 622/ bao gồm TK 335 (đúng).

B. Nợ TK 622/ tất cả TK 334.

C. Nợ TK 334/ tất cả TK 335.

D. Nợ TK 335 /có TK 334.

6. Công ty đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp thêm vào SP nay thực tế phát sinh,ghi:

A. Nợ TK 622/có TK 335.

B. Nợ TK 335/ tất cả TK 622.

C. Nợ TK 334/ gồm TK 335.

D. Nợ TK 335/ có TK 334 (đúng).

7. Quý hiếm phế liệu tịch thu ước tính tịch thu từ chế tạo nhập kho ghi: 

A. Nợ TK 152/ tất cả TK 627.

B. Nợ TK 152/ gồm TK 154 (đúng).

C. Nợ TK 152/ có TK 632.

D. Nợ TK152/ có TK 811.

8. Tiền ăn giữa ca của người công nhân trực tiếp sản xuất: 

A. Nợ TK 622 (đúng).

B. Nợ TK 627.

C. Nợ TK 334.

D. Nợ TK 431.

9. Cuối kỳ,khi tính được chi phí thực tế thành phẩm nhập kho,kế toán ghi:

A. Nợ TK 155/ tất cả TK 154.

B. Nợ TK 632/ bao gồm TK 154.

C. Nợ TK 632/ gồm TK 631.

D. Câu a và c phần đông đúng (đúng)

10. Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A không giống B) thì việc trao đổi này được coi là:

A. Một giao dịch thanh toán tạo ra lệch giá (đúng).

B. Một giao dịch không tạo ra doanh thu.

C. Một giao dịch tạo thành thu nhập khác.

D. Ko câu như thế nào đúng.

11. Tại Cty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến,trong kỳ tất cả phát sinh doanh thu bán hàng,kế toán hạch toán vào:

A. TÀI KHOẢN 5111.

B. TÀI KHOẢN 5112 (đúng).

C. TÀI KHOẢN 5113.

D. TÀI KHOẢN 5114.

12. Trên Cty yêu mến mại du lịch & vận tải,khi tất cả phát sinh doanh thu,kế toán hạch toán vào: 

A. Thông tin tài khoản 5111.

B. Tài khoản 5112.

C. 5113 (đúng).

D. Tất cả đều đúng.

13. Hoa hồng thừa hưởng do bán sản phẩm nhận ký gửi,kế toán cửa hàng đại lý ghi 

A. Thông tin tài khoản 511 (đúng).

B. Thông tin tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387.

D. Tài khoản 515.

14. Trên cty cp á châu,mua trái phiếu gồm kỳ hạn 02 năm.kế toán ghi nhấn tiền lãi nhận trước vào: 

A. Thông tin tài khoản 511.

B. Tài khoản 711.

C. Thông tin tài khoản 3387 (đúng).

D. Tài khoản 515.

15. Các ngân sách liên quan đến việc bán,thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi dấn vào: 

A. Tài khoản 811.

B. Thông tin tài khoản 632 (đúng).

C. Thông tin tài khoản 642.

D. Thông tin tài khoản 635.

16. Bởi một tại sao khách quan,hợp đồng cung ứng dịch vụ dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư chi tiêu không được thường xuyên thực hiện,kế toán hạch toán số tiền đề xuất trả lại cho quý khách hàng vào: 

A. Nợ TK 811.

B. Nợ TK 3387.

C. Nợ TK 531.

D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).

17. ưu tiên thương mại đối với người bán là 1 khoản: 

A. áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn hàng bán.

B. Chi tiêu bán hàng.

C. Ngân sách chi tiêu khác.

D. Giảm doanh thu (đúng).

18. Doanh nghiệp bán hàng trả chậm,lãi trả đủng đỉnh được hưởng trọn hạch toán vào :

A. Doanh thu chưa tiến hành (đúng) .

B. Doanh thu vận động tài chính.

C. Lệch giá khác.

D. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ.

19. Khoản hoa hồng chi cho đại lý, doanh nghiệp lớn hạch toán vào:

A. TK 811.

B. TK 642.

C. TK 641 (đúng).

D. TK 635.

20. Những ngân sách chi tiêu nào tiếp sau đây không được ghi dấn là khoản giảm lợi nhuận ? 

A. Thuế XK.

B. Thuế TTĐB.

C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).

D. Giảm ngay hàng bán.

21. Doanh nghiệp thu nợ quý khách hàng bằng chi phí mặt,tổng số nợ đề xuất thu là 55tr,nhưng doanh nghiệp lớn cho quý khách hưởng tách khấu thanh toán giao dịch là 3%/tổng nợ.kế toán lập định khoản:

A. NỢ 111:53.35tr, NỢ 521:1.65tr/CÓ 131:55tr.

B. NỢ 111:53.35tr, NỢ 635:1.65tr/CÓ 131:55tr (đúng).

C. NỢ 111:53.35tr, NỢ 811:1.65tr/CÓ 131:55tr.

D. NỢ 111:53.35tr, NỢ 515:1.65tr/CÓ 131:55tr.

22. Cảm nhận tiền mặt do cửa hàng đại lý giao về khoản bán hàng bao bao gồm 3000sp,giá chưa thuế 50.000/sp.GTGT 10%.doanh nghiệp đã trừ cho đại lý phân phối hoa hồng bán sản phẩm 3%/giá chưa thuế.kế toán ghi: 

A. NỢ 111:160.5tr, NỢ 641: 4.5tr/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15tr (đúng)

B. NỢ 111:160.5/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15t

C. NỢ 111:160.5tr, NỢ 635: 4.5tr/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15tr

D. NỢ 111:160.5tr, NỢ 811: 4.5tr/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15tr

23. Đại lý cung cấp đúng giá,hoa hồng được hưởng hạch toán vào: 

A. TK 515.

B. TK 711.

C. TK 511 (đúng).

D. TK 641.

24. Doanh nghiệp nhận gia công được ghi dấn là: 

A. Toàn thể giá trị đồ vật tư sản phẩm & hàng hóa gia công.

B. Toàn thể phí tối ưu (đúng).

C. Là cực hiếm vật tư sản phẩm & hàng hóa theo giá thị trường tại thơi điểm gia công.

D. Là mặt hàng hóa giống như theo giá thị phần trừ cực hiếm SP thô dấn gia công.

25. Khoản trả nhập vì chưng lập ngân sách chi tiêu dự phòng sản phẩm đối với doanh nghiệp xây gắn hạch toán vào :

A. Có TK 641.

B. Có TK 642.

C. Gồm TK 515.

D. Gồm TK 711 (đúng).

26. Khi dìm hàng cam kết gửi căn cứ giá trị ghi trong đúng theo đồng: 

A. Nợ TK 156/có TK 641.

B. Nợ TK 156/có TK 3387.

C. Nợ TK 156/có TK 131.

D. Nợ TK 003 (đúng).

27. Phản chiếu thuế Xk,TTĐB đề xuất nộp,kế toán hạch toán: 

A. NỢ TK 511/CÓ TK 3332,3333 (đúng).

B. NỢ TK 711/CÓ TK 3332,3333.

C. NỢ TK 3332,3333/CÓ TK 642.

D. NỢ TK 641/CÓ TK 3332,3333.

28. Nhận tiền của công ty trả trước về vận động cho mướn BĐS chi tiêu cho nhiều kỳ,doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu tiên,GTGT khấu trừ : 

A. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387, 3331, NỢ TK 3387/CÓ TK 5113.

B. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,333, NỢ TK 3387/ CÓ TK 5117 (đúng).

C. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331, NỢ TK 3387/CÓ TK 5112.

D. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331, NỢ TK 3387/CÓ TK 515.

29. Nhận tiền của công ty về dịch vụ thuê mướn BĐS đầu tư theo từng kỳ,GTGT khấu trừ : 

A. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331, NỢ TK 3331,3387/CÓ TK 5117.

B. NỢ TK 111,112/CÓ TK 5117,3331 (đúng).

C. NỢ TK 131/CÓ TK 5117,3331, NỢ TK 111/CÓ TK 131.

D. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331 ,NỢ TK 3387/CÓ TK 515.

30. Túi tiền có tương quan đến dịch vụ thuê mướn BĐS đầu tư ghi nhấn vào:

A. TK 632 (đúng).

B. TK 641.

C. TK 642.

D. TK 811.

31. Xuất 1000Sp giữ hộ đại lý,giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá phân phối chưa thuế cơ chế cho đại lý 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.hoa hồng cho đại lý phân phối 5%/giá chưa thuế,kế toán ghi: 

A. NỢ TK 632:100tr/CÓ TK 155:100tr, NỢ TK 111:157.5tr/NỢ TK 641: 7.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr.

B. NỢ 157:100tr/CÓ 155:100tr NỢ 111:157.5tr/NỢ TK641: 7.5tr/CÓ TK 511:150tr,CÓ TK 3331:15tr.

C. NỢ 157:100tr/CÓ 155:100tr (đúng).

D. Nợ 632:100tr/CÓ 155:100tr..

32. Doanh nghiệp lớn xuất 1000Sp giá chỉ xuất kho 500.000đ/Sp,giá cung cấp 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên doanh định giá là 450.000đ/sp,kế toán hạch toán: 

A. NỢ 222:700tr/CÓ 155:700tr.

B. NỢ 222:500tr/CÓ 155:500tr.

C. NỢ 222:450tr,NỢ 811:250tr/CÓ 155:700tr.

D. NỢ 222:450tr,NỢ 811:50tr/CÓ 155:500tr (đúng).

33. Doanh nghiệp là đại lý phân phối chi tiền khía cạnh trả đến cty tiền chào bán hộ SP.sau lúc trừ đi hòa hồng được hưởng,kế toán ghi: 

A. NỢ 3388/CÓ 511,CÓ 111 (đúng).

B. NỢ 641/CÓ 511,CÓ 3331,CÓ 111.

C. NỢ 3388/CÓ 641,CÓ 111.

D. NỢ 3388/CÓ 111.

34. Kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu,kế toán phản bội ánh: 

A. NỢ 411/CÓ 155.

B. NỢ 1381/CÓ 155 (đúng).

C. NỢ 511/CÓ 155.

D. NỢ 1381/CÓ 632.

35. Cuối niên độ kế toán ,doanh nghiệp tất cả số dư vào đầu kỳ 159:20tr.Giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho nhỏ tuổi hơn giá cội 10tr.kế toán lập cây bút toán tương quan đến dự phòng giảm ngay hàng tồn kho:

A. NỢ 632:10tr/CÓ 159:10tr.

B. NỢ 159:10tr/CÓ 632:10tr (đúng)..

C. NỢ 632: 20tr/có 159: 20t.

D. NỢ 159: 20tr/CÓ 632:20tr.

36. Thu tiền vi phạm hợp đồng của khách hàng bằng phương pháp cấn trừ vào khoản cam kết cược,ký quỹ thời gian ngắn là: 2.000.000đ,kế toán hạch toán:

A. NỢ 338:2.000.000/CÓ 711:2.000.000 (đúng).

B. NỢ 338:2.000.000/CÓ 511:2.000.000.

C. NỢ 144:2.000.000/CÓ 515:2.000.000.

D. NỢ 144:2.000.000/CÓ 711:2.000.000.

37. Khoản nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được,kế toán ghi nhận: 

A.TK 511.

B. TK 515.

C. TK 711 (đúng).

D. TK 642.

38. Buôn bán TSCĐ thu bởi TGNH,giá không thuế 40tr,thuế GTGT 10%:

A. NỢ 112:44tr/CÓ 711:40tr,CÓ 3331:4tr (đúng).

B. NỢ 112:44tr/CÓ 511:40tr,CÓ 3331:4tr.

C. NỢ 112:44tr/CÓ 515:40tr,CÓ 3331:4tr.

Xem thêm:

39. Công ty nhận khoản bồi thường từ cty bảo đảm là 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa hoạn bằng TGNH,kế toán ghi: 

A. NỢ TK 112:100tr/CÓ TK 711:100tr (đúng).

B. NỢ TK 112:100tr/CÓ TK 511:100tr.

C. NỢ TK 112:100tr/CÓ TK 515:100tr.

D. 03 câu rất nhiều sai.

40. Doanh nghiệp được tặng ngay một lô đất trị giá bán 2 tỷ.chi giá tiền doanh nghiệp ném ra để đền rồng bù giải phóng đền bù mặt bằng lô đất này là 100tr.kế toán ghi: 

A. NỢ TK 213:2 tỷ/CÓ TK 711:2 tỷ.

B. NỢ TK 213:2.1 tỷ/CÓ TK 711:2.1 tỷ (đúng).

C. NỢ TK 213:2 tỷ/CÓ TK 511:2 tỷ.

D. NỢ TK 213:2.1 tỷ/CÓ TK 511:2.1 tỷ.

41. Một khoản doanh thu bán sản phẩm chưa chiếm được tiền trị giá 20tr(chưa GTGT 10%) bị vứt sót trong thời hạn trước,nay bắt đầu phát hiện ra,kế toán hạch toán:

A. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 511:22tr.

B. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 511:20tr, CÓ TK 3331:2tr.

C. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 711:22tr.

D. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 711:20tr, CÓ TK 3331:2tr (đúng).

42. đưa ra bồi thường vày vi phạm cam đoan giao hàng cho người tiêu dùng bằng TGNH 5tr.kế toán ghi: 

A. NỢ TK 627:5tr/CÓ TK 112:5tr.

B. NỢ TK 642:5tr/CÓ TK 112:5tr.

C. NỢ TK 811:5tr/CÓ TK 112:5tr (đúng).

D. NỢ TK 635:5tr/CÓ TK 112:5tr.

43. Thuế TNDN hiện tại hành tạm bợ nộp lớn hơn số thuế bắt buộc nộp,kế toán ghi thừa nhận vào: 

A. 3334/CÓ 8211 (đúng).

B. NỢ 8211/CÓ 3334.

C. NỢ 3334/CÓ 421.

D. NỢ 421/CÓ 3334.

44. Trường hợp gia tài thuế thu nhập hoãn lại tạo nên trong năm nhỏ hơn tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại được trả nhập vào năm,kế toán ghi nhận: 

A. NỢ 421/CÓ 8212.

B. NỢ 243/CÓ 8212.

C. NỢ 8212/CÓ 243 (đúng).

D. NỢ 8212/CÓ 421.

45. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành tạm thời nộp bé dại hơn số đề xuất nộp,kế toán ghi nhấn vào: 

A. NỢ TK 3334/CÓ TK 821.

B. NỢ TK 8211/CÓ TK 3334 (đúng).

C. NỢ TK 3334/CÓ TK 421.

D. NỢ TK 421/CÓ TK 3334.

46. Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp yêu cầu tạm nộp hàng quý được hạch toán:

A. NỢ TK 421/CÓ TK 3334.

B. NỢ TK 3334/CÓ TK8211.

C. NỢ TK 8211/CÓ TK 3334 (đúng).

D. NỢ TK 3334/CÓ TK 421.

47. Số thuế GTGT năm trước không được gật đầu khấu trừ được hạch toán: 

A. NỢ TK 811/CÓ TK 3331.

B. NỢ TK 632,627,641,642/CÓ TK 133.

C. NỢ TK 632,627,641,642/CÓ TK 3331 (đúng).

D. NỢ TK 111,112/CÓ TK 133.

48. Năm ngoái doanh nghiệp trích trước giá thành sửa chữa lớn TSCĐ 10tr nhưng chưa phát sinh.năm nay thực hiện thay thế sửa chữa và tạo nên 8tr.Ngoài ra,trong năm nay doanh nghiệp lập dự phòng chi phí bảo hành sp là 10tr.chi tổn phí này không phát sinh,kế toán xác minh tài sản thuế TNDN hoãn lại trong năm này và hạch toán: 

A. NỢ TK 243 / CÓ TK 8212:0.56tr.

B. NỢ TK 8212 / CÓ TK 243: 0.56tr.

C. NỢ TK 243 / CÓ TK 8212: 5.04tr.

D. NỢ TK 8212 / CÓ TK 243: 2.8tr.

49. Vay ngắn hạn là các khoản vay bao gồm thời hạn trong vòng……………sản xuất kinh doanh bình thường: 

A. 1 chu kỳ luân hồi (đúng).

B. 1 năm.

C. 1 tháng.

D. 1 quý.

50. Số nợ dài hạn mang đến hạn trả vào niên độ kế toán tiếp theo 40tr,hạch toán sao đây hả? 

A. NỢ TK 311/CÓ TK 315 : 40tr.

B. NỢ TK 338/CÓ TK 315 : 40tr.

C. NỢ TK 342/CÓ TK 315 : 40tr (đúng).

D. NỢ TK 341/CÓ TK 315 : 40tr.

51. Cuối kỳ,kết đưa thuế GTGT được khấu trừ ghi: 

A. NỢ TK 3331/có TK 133 (đúng).

B. NỢ TK 133/CÓ TK 33311.

C. NỢ TK 133/CÓ TK 33311.

D. 03 câu số đông sai.

52. Xác minh số thuế tài nguyên đề xuất nộp tính vào túi tiền sản xuất cùng ghi nhận vào: 

A. TK 627.

B. TK 3336 (đúng).

C. TK 642.

D. TK 641.

53. Doanh nghiệp vay bằng hiệ tượng phát hành trái khoán thu bởi tiền mặt,bao bao gồm 500 trái phiếu,mệnh giá 500.000đ/TP.giá thành lập 480.000đ/thời hạn 02 năm.lãi suất 9%/năm trả lãi định kỳ.kế toán lập cây viết toán kiến tạo trái phiếu: 

A. NỢ TK 111: 240tr, NỢ TK 242: 10tr /CÓ TK 3431: 250tr.

B. NỢ TK 111/CÓ TK 3431: 240tr.

C. NỢ TK 111/CÓ TK 3431: 250tr.

D. NỢ TK 111: 240tr, NỢ TK 3432: 10tr /CÓ TK 3431: 250tr (đúng).

54. Thu tiền phát do người tiêu dùng vi phạm hợp đồng.doanh nghiệp khấu trừ vào tiền ký quỹ ký kết cược,kế toán ghi: 

A. NỢ TK 344/CÓ TK 711.

B. NỢ TK 3386/CÓ TK 711.

C. NỢ TK 344,3386/CÓ TK 711.

D. 03 câu số đông đúng (đúng).

55. Vốn của những nhà đầu tư gồm: 

A. Vốn của công ty doanh nghiệp.

B. Vốn góp,vốn cổ phần,vốn công ty nước.

C. 02 câu những đúng (đúng).

D. 02 câu đều sai.

56. Quỹ dự trữ tài thiết yếu trích lập từ: 

A. Roi từ chuyển động SXKD (đúng).

B. Nguồn chi phí KD.

C. 02 câu đông đảo đúng.

D. 02 câu những sai.

57. Trường phù hợp tạm trích quỹ khen thưởng an sinh từ roi sau thuế,ghi: 

A. NỢ TK 4211/CÓ TK 431.

B. NỢ TK 4212/CÓ TK 431.

C. NỢ TK 431/CÓ TK 4211.

D. A,b gần như đúng (đúng).

58. Sử dụng quỹ khn thưởng phúc lợi để trợ cấp cho người công nhân viên,kế toán ghi:

A. NỢ TK 4312/CÓ TK 334 (đúng).

B. NỢ TK 4313/CÓ TK 334.

C. NỢ TK 4311/CÓ TK 334.

D. NỢ TK 4212/CÓ TK 334.

59. Buôn bán TSCĐ bằng nguồn vốn đầu tư chi tiêu XDCB: 

A. NỢ TK 211/CÓ TK 111,112,331.

B. NỢ TK 441/CÓ TK 411 (đúng).

C. NỢ TK 214/CÓ TK 411.

D. NỢ TK 211/CÓ TK 414.

60. Thời hạn nộp report tài chủ yếu năm đối với cty TNHH,cty có vốn đầu tư chi tiêu nước xung quanh là: 

A. 90 ngày (đúng).

B. 45 ngày.

C. 60 ngày.

D. 30 ngày.

61. Số liệu để ghi vào chỉ “tiêu & những khoản tương đương tiền ” là tổng cộng dư Nợ: 

A. TK 111,112.

B. TK 111,112,113 (đúng).

C. TK 111,112,131.

D. Tất cả đều đúng.

62. Những khoản tương đương tiền trên bảng CDKT là những khoản đầu tư ngắn hạn bao gồm thời hạn: 

A. Không quá 1 năm.

B. Không thật 6 tháng.

C. Không thực sự 3 tháng (đúng).

D. Không thật 9 tháng.

63.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm ngay đầu bốn ngắn hạn” là số dư tất cả của: 

A. TK 129 (đúng).

B. TK 229.

C. TK 139.

D. TK 214.

64. Số liệu để ghi vào tiêu chí “Trả trước cho những người bán” là căn cứ phụ thuộc vào tổng số dư nợ của: 

A. TK 1381.

B. TK 141.

C. TK 144.

D. Toàn bộ tài khoản bên trên (đúng).

65. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn “chi phí đề xuất trả” là địa thế căn cứ vào số dư có của: 

A. TK 335 (đúng).

B. TK 352.

C. TK 334.

D. TK 336.

66. Khoản ứng trước cho những người bán,khi lập bảng bằng vận kế toán được ghi: 

A. Ghi tăng “phải thu khách hàng hàng”.

B. Ghi bớt “phải trả tín đồ bán”.

C. Ghi tăng “Trả trước cho người bán” (đúng).

D. Toàn bộ đều sai.

67. Report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ bao gồm có: 

A. 2 phần.

B. 3 phần (đúng).

C. 4 phần.

D. 5 phần.

68. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” trong báo cáo KQHDKD là lũy kế số gây ra bên tất cả của: 

A. TK 511.

B. TK 512.

C. TK 511,512 (đúng).

D. TK 511,521.

69. Thường thì cty tnhh có nghĩa vụ phải nộp BCTC mang lại cơ quan thuế theo thời gian: 

A. Một năm 1 lần (đúng).

B. 6 tháng 1 lần.

C. 3 tháng 1 lần.

D. 1 mon 1 lần.

70. Điều kiện nhằm ghi nhận vào “đầu bốn vào cty bé ” là nhà chi tiêu phải sở hữu số vốn chủ mua trên: 

A. 20%.

B. 60%.

C. 70%.

D. 1/2 (đúng).

71. Điều kiện để ghi nhấn “Đầu bốn vào 2 cty liên kết” là nha đầu tư phải nắm giữ số vốn chủ cài : 

A. 20% – 1/2 (đúng).

B. 30% – 60%.

C. 20% – 70%.

D. Bên trên 50%.

72. 01 trong số những Điều kiện để ghi dấn 1 gia sản là TSCD: 

A. Gồm thời hạn sử dụng không thực sự 01 năm.

B. Có giá trị to hơn 1.000.000đ.

C. Có thời hạn sử dụng trên 1 năm (đúng).

D. Ko câu làm sao đúng.

73. Chi phí bán sản phẩm là: 

A. Toàn bộ giá cả phát sinh tạo cho giá trị thành phẩm.

B. Toàn bộ ngân sách phát sinh trong quy trình tiêu thụ thành phẩm,hàng hóa,dịch vụ.

C. Giá thành để đạt được hàng hóa.

D. đưa ra phí bao hàm chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng.

74. Khi báng hàng trả chậm,trả góp,kế toán ghi: 

A. NỢ 111,112,131/CÓ 511,3331.

B. NỢ 131/CÓ 511,CÓ 3331,CÓ 3387 (đúng).

C. NỢ 131/CÓ 711,CÓ 3331.

D. NỢ 111,112,131/CÓ 711,CÓ 3331.

75.Nội dung của doanh thu chưa thực hiện bao gồm: 

A. Số chi phí phạt của khách hàng ký về vi phạm hợp đồng.

B. Khoản chênh lệch giữa tiền mặt với sổ kế toán.