Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội

Năm 2021, trường Đại học Tài Nguyên và môi trường xung quanh Hà Nội tuyển sinh sát 4000 chỉ tiêu đh chính quy cùng với 26 ngành học. Điểm sàn của trường năm 2021 trên 2 cơ sở tp hà nội và Thanh Hóa là 15-17 điểm tùy từng ngành đào tạo.

Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 của trường xấp xỉ từ 15 - 21 điểm tùy từng ngành. 

Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên với Môi trường tp hà nội năm 2021 đã ra mắt ngày 15/9, những em tham khảo. 

*

*

*

*

*


Bạn đang xem: Trường đại học tài nguyên môi trường hà nội

Điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguyên cùng Môi Trường hà nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguyên với Môi Trường tp hà nội năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường hà nội thủ đô năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại học tập Tài Nguyên cùng Môi Trường thành phố hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Xem thêm: Iuh - Trường Đại Học Công Nghiệp Tp

*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 0 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tài Nguyên cùng Môi Trường hà nội thủ đô năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất bên trên elafilador.net