Và Anh Biết Em Sẽ Quên Hết Những Bài Tình Ca Viết Riêng Tặng Em

Đừng ảm đạm anh hỡi khi lỡ nói yêu thương em rồi bận tâm chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi giây phút bên nhau anh vẫn quên mau Chỉ có em thôi giữ lại mãi láng hình xưa.Đời người nào cũng có khoảng thời gian rất ngắn trót yêu khờ khạo Và em vẫn biết biết anh đang chẳng yêu thương em đâu Em sẽ luôn luôn nhớ giây phút bên nhau Em vẫn trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh đang quên hết Những bài bác tình ca viết riêng khuyến mãi ngay em với em biết trái tim anh tất cả Hình nhẵn ai kia đâu chỉ riêng em cùng em sẽ không còn trách anh nữa hèn nào anh đâu khi ta đến cùng nhau tình gian dối. Với em biết anh đã quên không còn Những bài tình ca viết riêng tặng kèm em và em biết trái tim anh có Hình láng ai kia đâu chỉ riêng em cùng em sẽ không trách anh nữa thảo nào anh đâu lúc ta đến cùng nhau tình yêu thương dối lừa .

Bạn đang xem: Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.