Viết Số Thập Phân Bé Nhất Có 5 Chữ Số Mà Trong Đó Có Hai Chữ Số 0 Và Ba Chữ Số 1

Dùng định dạng Phân số nhằm hiển thị hoặc nhập số bên dưới dạng phân số thực tế, chứ chưa phải là số thập phân.

Bạn đang xem: Viết số thập phân bé nhất có 5 chữ số mà trong đó có hai chữ số 0 và ba chữ số 1

Bạn đã xem: Viết số thập phân bé xíu nhất bao gồm 5 chữ số mà trong đó có nhì chữ số 0 và bố chữ số 1

Chọn ô mà bạn có nhu cầu định dạng.

Trên tab Trang đầu, hãy bấm chế độ Khởi đụng Hộp thoại cạnh bên Số.


*

*

Trong danh sách Kiểu, nhấn vào kiểu format phân số mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Xem thêm:

Định dạng phân số

Định dạng này hiển thị là 123,456

Phân số một chữ số

123 1/2,làm tròn đến giá trị phân số đối chọi chữ số gần nhất

Phân số nhì chữ số

123 26/57,làm tròn mang đến giá trị phân số tất cả hai chữ số gần nhất

Phân số gồm bố chữ số

123 57/125,làm tròn đến giá trị phân số có cha chữ số sát nhất

Phân số dưới dạng một nửa

123 một nửa

Phân số theo quý

123 2/4

Phân số thành tám

123 4/8

Phân số là mười sáu

123 7/16

Phân số yếu tắc mười

123 5/10

Phân số bên dưới dạng phần trăm

123 46/100

Số vào ô hiện nay hoạt của vùng chọn trên trang tính mở ra trong hộp mẫu mã để chúng ta có thể xem trước tùy chọn định dạng số mà chúng ta chọn.


*

Mẹo để hiển thị phân số

Sau khi chúng ta áp dụng định hình phân số cho một ô, những số thập phân cũng giống như phân số thực tiễn mà chúng ta nhập vào ô đó sẽ tiến hành hiển thị dưới dạng phân số. Ví dụ: nhập 0,5 tốt 1/2 đang dẫn mang đến 1/2 lúc ô đó đã được định dạng với hình dạng phân số Lên đến một chữ số.

Nếu không tồn tại định dạng phân số làm sao được vận dụng cho một ô và các bạn nhập một phân số chẳng hạn như 1/2,nó sẽ được định dạng thành ngày. Để hiển thị phân số, vận dụng định dạng Phân số, rồi nhập lại phân số.

Để để lại format số, bấm bình thường trong vỏ hộp Thể loại( hộp thoại Định dạng Ô) hoặc trong vỏ hộp Định dạng Số ( tabTrangđầu, nhóm Số). Các ô được định dạng với định hình Chung ko có bất kỳ định dạng số ví dụ nào.